Kierunek finanse, inwestycje i rachunkowość, prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW, zdobył akredytację międzynarodowego stowarzyszenia Association of Chartered Certified Accountants. Dzięki temu studenci ubiegający się o dyplom ACCA będą zwolnieni z części egzaminów. Dwa inne uniwersyteckie kierunki – prawo oraz Executive MBA zajęły wysokie miejsca w rankingach.

 

Studenci kierunku finanse, inwestycje i rachunkowość zyskają możliwość zwolnienia z części egzaminów niezbędnych w procesie kwalifikacyjnym międzynarodowego stowarzyszenia ekspertów z dziedziny zarządzania, finansów i rachunkowości Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Wszystko za sprawą pozytywnie zakończonego procesu akredytacji przez ACCA programu studiów na tym kierunku. To istotne ułatwienie dla studentów zainteresowanych zdobyciem zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych.

 

Ukończenie finansów, inwestycji i rachunkowości na UW równoznaczne będzie z zaliczeniem określonych modułów kwalifikacji ACCA. Chodzi o wybrane części sesji egzaminacyjnej na poziomie Fundamentals. Etap ten obejmuje zagadnienia wprowadzające do technik rachunkowości finansowej i zarządczej.

 

Dzięki otrzymanej przez WNE akredytacji ACCA możliwość zwolnienia z części egzaminów zyskają ci studenci finansów, inwestycji i rachunkowości, którzy zdobędą dyplom w latach 2020-2021.

 

Kwalifikacje zawodowe nadawane dokumentem ACCA to obowiązujące na całym świecie poświadczenie kompetencji z zakresu finansów i rachunkowości.

 

UW wysoko w wydziałowych rankingach

W ostatnim czasie ogłoszono dwa rankingi dotyczące wybranych uczelnianych wydziałów, w których wysoką pozycję zajęły jednostki UW. Wydziałowi Prawa i Administracji przypadło drugie miejsce w XII Rankingu Wydziałów Prawa, organizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Natomiast emba@UW – Executive MBA, prowadzony przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ex aequo z SGH i Akademią Leona Koźmińskiego, to laureaci pierwszej pozycji w zestawieniu studiów MBA „Perspektyw”.