Międzynarodowy zespół ekspertów z uczelni 4EU+ oraz Uniwersytetu w Innsbrucku otrzymał dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ „Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego”. Będzie on realizował projekt „E-learning course on Time Series Analysis in Remote Sensing for Understanding Human-Environment Interactions” (E-TRAINEE).

Do programu Erasmus+  „Partnerstwa strategiczne” zgłaszane są przedsięwzięcia, w których uczestniczą co najmniej trzy instytucje z trzech różnych krajów. Partnerstwa strategiczne mogą mieć różną skalę i podejmować różne działania – wiąże się to m.in. z celami danego projektu, uczestnikami czy oczekiwanym wpływem.

 

Międzynarodowe projekty w ramach programu „Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego” mają na celu opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie współpracy, partnerskiego uczenia się i wymiany doświadczeń w dziedzinie kształcenia.

 

W projekcie „E-learning course on Time Series Analysis in Remote Sensing for Understanding Human-Environment Interactions” (E-TRAINEE) biorą udział naukowcy z trzech uczelni sojuszu 4EU+: Uniwersytetu Warszawskiego (Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych), Uniwersytetu Karola i Uniwersytetu w Heidelbergu oraz przedstawiciel Uniwersytetu w Innsbrucku.

 

Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie e-learningowej platformy edukacyjnej, która będzie:

  • stanowić bazę wiedzy teoretycznej na temat metod wykorzystywanych do przetwarzania i ekstrakcji informacji pozyskiwanej z teledetekcyjnych danych wieloczasowych,
  • pokazywać na przykładach cały łańcuch przetwarzania danych, od ich gromadzenia i wstępnego przetwarzania, poprzez ekstrakcję informacji z danych wieloczasowych po weryfikację/ocenę dokładności wyników.

Kurs e-learningowy realizowany w ramach projektu będzie się składał z czterech modułów, z których pierwszy zapewni ogólny przegląd metod zdalnego wysyłania analizy serii czasowych danych, a pozostałe trzy skoncentrują się na konkretnych etapach przetwarzania związanych z różnymi typami danych:

  • Moduł 1: Metody analizy serii czasowych w teledetekcji (koordynowany przez Uniwersytet w Innsbrucku)
  • Moduł 2: Analizy serii czasowych satelitarnych obrazów wielospektralnych (koordynowany przez Uniwersytet Warszawski)
  • Moduł 3: Analizy serii czasowych chmur punktów 3D/4D (koordynowany przez Uniwersytet w Heidelbergu)
  • Moduł 4: Analizy serii czasowych danych hiperspektralnych (koordynowany przez Uniwersytet Karola w Pradze).

Projekt realizowany będzie od września 2020 roku do sierpnia 2023. Koordynuje go Uniwersytet Karola. Ze strony UW osobą koordynującą jest dr Adriana Marcinkowska-Ochtyra z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych.

 

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie sojuszu 4EU+.