Uczelnie posługujące się wyróżnieniem HR Excellence in Research składają deklarację poparcia dla zasad Europejskiej Karty Naukowca. Jedną z nich jest zapewnienie nauczycielom akademickim możliwości ciągłego rozwoju kompetencji. W ofercie Uniwersytetu Warszawskiego znajdują się m.in. programy wspierające pracę badawczą.

Uniwersytet Warszawski wspiera rozwój kariery nauczycieli akademickich, m.in. poprzez programy wspierające pracę badawczą. Biuro Spraw Pracowniczych przygotowało ofertę na nowy rok akademicki, w której znajduje się wiele nowości.

 

Programy dla młodych badaczy

Jesienią rozpocznie się „Program dla młodych badaczy w naukach społecznych” realizowany przez Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych we współpracy z Instytutem Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca i przy wsparciu Biura Spraw Pracowniczych.

 

Uczestnicy programu uzyskają możliwość współpracy z mentorem oraz konsultacji z doradcą ds. ścieżki rozwoju kariery naukowej i wspólnie z nimi będą wypracowywać indywidualne modele kariery naukowej. Wezmą też udział w szkoleniach i warsztatach doskonalących kompetencje badawcze i menedżerskie. W programie opracowane zostanie narzędzie do planowania pracy naukowej. Do udziału w pilotażowej edycji programu zaproszono kilka jednostek reprezentujących różne dyscypliny nauk społecznych.

 

– Zależało nam na tym, by w pierwszej, pilotażowej edycji programu zmierzyć się z doświadczeniami, potrzebami i oczekiwaniami badaczy reprezentujących zróżnicowane dyscypliny naukowe, ale także związanych z jednostkami o różnym charakterze, tj. nie tylko z dużymi wydziałami o profilu badawczo-dydaktycznym, ale również centrami skupiającymi się na pracach badawczych, takimi jak Instytut Studiów Społecznych czy Ośrodek Badań nad Migracjami – mówi prof. Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW, a od 2020 roku także członek Komitetu Zarządzającego Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) oraz koordynator działania Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych (CESS).

 

W najbliższym czasie zaplanowano też realizację drugiego programu – pierwszej edycji „Programu dla Młodych Badaczek i Dydaktyczek”, którego celem jest podjęcie problemu utraty zaangażowania kobiet w rozwój kariery naukowej oraz propagowanie w UW idei konieczności wspierania rozwoju młodych talentów w obszarze nauki. Badaczki wyłonione w konkursie otrzymają roczne stypendium, wsparcie mentora w realizacji indywidualnego planu badawczego oraz pomoc coacha.

 

Mentorzy w obu programach będą mieli możliwość współtworzenia metod pracy i narzędzi mentoringowych w UW.

 

Poza tymi programami Biuro Spraw Pracowniczych przygotowało bogatą ofertę szkoleń ogólnodostępnych. Zawiera ona szeroką propozycję kursów językowych, szkolenia z wykorzystania w badaniach SPSS i Excela, przygotowywania publikacji oraz marketingu badań naukowych.

 

Wszystkie programy dla badaczy UW realizowane są ze środków Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

 

Kontynuacja szkoleń dla dydaktyków

W nowym roku akademickim dostępnych będzie też kilka nowości dla dydaktyków, m.in. szkolenia adresowane do prowadzących zajęcia dydaktyczne dla wielokulturowych grup studentów (także w języku obcym) oraz do prowadzących zajęcia dla studentów ze specjalnymi potrzebami, w tym dla studentów głuchych i słabosłyszących.

 

Po udanym wykorzystaniu tutoringu dydaktycznego w programie Młodzi Dydaktycy taka możliwość zostanie udostępniona również bardziej doświadczonym dydaktykom.

 

– Jest to oferta dla tych dydaktyków, którzy chcą indywidualne popracować z kolegą – tutorem na przykład nad zbudowaniem partnerskiej relacji ze studentami, aktywizacją grupy podczas zajęć dydaktycznych czy dostosowaniem komunikacji do różnych potrzeb studentów – wyjaśnia Joanna Wąsowska, zastępca dyrektora ds. rekrutacji i rozwoju pracowników Biura Spraw Pracowniczych, inicjator programu, dodając: – Uważamy, że dla bardziej doświadczonych dydaktyków będzie to forma bardziej przyjazna niż udział w szkoleniu.

Zapisy na tutoring dydaktyczny zostaną uruchomione na początku przyszłego roku. Osoby zainteresowane udziałem powinny zgłosić taką chęć pod adresem: szkolenia.dydaktyczne(at)uw.edu.pl (z dopiskiem „tutoring dydaktyczny” w temacie wiadomości).

 

Działania rozwojowe dla dydaktyków finansowane są ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju na rzecz UW.