Wspieranie rozwoju pracowników poprzez umożliwienie mobilności geograficznej i międzydyscyplinarnej jest jednym z istotnych elementów Human Resources Strategy for Researchers. Uniwersytet Warszawski wdraża wiele rozwiązań wspierających umiędzynarodowienie. Jednym z nich jest działalność Welcome Point.

Dbanie o odpowiedni poziom umiędzynarodowienia wpisuje się m.in. w cele Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Jednym z jego podstawowych filarów są działania skierowane do pracowników międzynarodowych, nastawione na ułatwienie im procesu adaptacji do nowych, często obcych im kulturowo warunków życia i pracy w Polsce.

 

Pomocy w tym zakresie udziela zespół Welcome Point UW, wspierający wszystkich zagranicznych członków społeczności Uniwersytetu.

 

Wśród podjętych dotychczas przez niego działań można wyróżnić:

 • opracowanie odrębnej sekcji strony internetowej Welcome Point UW, w której zgromadzono informacje istotne dla zagranicznych pracowników. Strona jest na bieżąco aktualizowana i rozbudowywana;
 • bieżące wsparcie udzielane przez pracowników Welcome Point osobiście i online w sprawach administracyjnych, legalizacji pobytu czy organizacji życia po przeprowadzce do Warszawy. Welcome Point funkcjonuje w trzech biurach: na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu, na Ochocie oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych;
 • wolontariat pomocniczy – w jego ramach studenci UW wspierają pracowników zagranicznych w procedurach administracyjnych związanych z ich funkcjonowaniem w Polsce oraz komunikacji z państwowymi urzędami i instytucjami. Wolontariat jest organizowany we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu;
 • program warsztatów i szkoleń, w ramach którego międzynarodowa kadra UW zyskuje podstawową wiedzę oraz umiejętności usprawniające poruszanie się w nowej rzeczywistości kulturowej, językowej i pracowniczej. Program adaptacyjny obejmuje:
 1. szkolenia z zakresu komunikacji międzykulturowej– przybliżają z jednej strony kulturę i historię Polski, z drugiej – strukturę i kulturę organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie warsztatów Poland and Poles – Cultural Orientation oraz Onboarding at UW poruszane są takie tematy, jak: radzenie sobie z szokiem kulturowym i procesem akulturacji, wartości akademickie i różnice kulturowe, specyfika uwarunkowań pracy na polskiej uczelni, praktyczne aspekty życia w Warszawie, najważniejsze polskie konteksty historyczne, geograficzne i kulturowe, ważne daty i tradycje, symbole, modele komunikacji;
 2. wprowadzenie do systemu USOS dla pracowników dydaktycznych;
 3. szkolenie biblioteczne organizowane we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie;
 4. spotkanie informacyjne na temat podatków w Polsce – w trakcie dwugodzinnego spotkania online z ekspertem ds. podatków uczestnicy zyskują wiedzę na temat systemu i prawa podatkowego w Polsce oraz praktyczne wskazówki dotyczące terminów i sposobów składania oświadczeń podatkowych;
 5. spacery po kampusie przy Krakowskim Przedmieściu – przewodnik z Muzeum UW dr Przemysław Deles pomaga zorientować się w terenie Uniwersytetu i lokalizacji biur centralnych, dzieli się ciekawostkami historycznymi i przyrodniczymi z życia kampusu. Spacery są też doskonałą okazją do lepszego poznania się i integracji pracowników międzynarodowych na co dzień pracujących w wydziałach rozsianych po całym mieście;
 6. dedykowane kursy języka polskiego – intensywny kurs wakacyjny oraz regularne kursy trzysemestralne na trzech poziomach zróżnicowania: od kompletnie początkujących po średniozaawansowanych.

Welcome Point zapewnia szerokie wsparcie studentom i doktorantom, organizuje dla nich spotkania i warsztaty. Lista dotychczasowych działań jest dostępna na stronie Welcome Point >>

 

Ponadto zespół Welcome Point pracuje nad:

 • poszerzeniem oferty szkoleń dla zagranicznej kadry na podstawie ankiety potrzeb;
 • organizacją spotkań sieciujących pracowników zagranicznych;
 • przewodnikiem informacyjnym dla nowo zatrudnionych pracowników międzynarodowych;
 • systemem Internetowej Rejestracji Gości Zagranicznych, którego celem jest stworzenie bazy danych, a także profesjonalizacja wsparcia osób przyjeżdżających na UW z zagranicy w różnych celach (poza studiami i pracą).