Najbliższa wystawa EXPO odbędzie się w Dubaju. Do obsługi Pawilonu Polski zostanie zaangażowanych 150 studentów, w tym 34 z Uniwersytetu Warszawskiego. Rekrutacja na UW już się rozpoczęła. Zgłoszenia można przesyłać do 7 maja.

EXPO to największe cykliczne wydarzenie o charakterze gospodarczo-promocyjnym, podczas którego prezentowany jest dorobek naukowy, kulturowy i techniczny poszczególnych państw oraz społeczeństw.

 

Najbliższa Wystawa Światowa (przesunięta o rok ze względu na pandemię koronawirusa) odbędzie się od 1 października 2021 do 31 marca 2022 roku w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie). 

 

Do obsługi Pawilonu Polski zostanie zaangażowanych 150 studentów, w tym 34 z Uniwersytetu Warszawskiego. Rekrutacja na UW już trwa. Zgłoszenia można nadsyłać do 7 maja.

 

Udział w praktykach zagranicznych podczas EXPO 2020 to szansa na zdobycie międzynarodowego doświadczenia zawodowego, rozwój kompetencji i umiejętności, nawiązanie międzynarodowych przyjaźni i kontaktów zawodowych.

 

Studenci mają możliwość wyjazdu w dwóch terminach:

 • I tura: 25.09.2021 r. – 01.01.2022 r. i/lub 
 • II tura: 31.12.2021 r. – 05.04.2022 r.

 

Zakwalifikowanym osobom zostaną pokryte koszty przelotu i badań z zakresu medycyny pracy. Studenci będą też mieli zapewnione zakwaterowanie, stypendium/ekwiwalent pieniężny, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia (KL), stroje, a także opiekę.

Kryteria kwalifikacji na praktyki:
 • status studenta UW na studiach stacjonarnych (na etapie rekrutacji i w trakcie realizacji praktyki),
 • polskie obywatelstwo lub Karta Polaka,
 • zaawansowana znajomość języka polskiego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • znajomość dodatkowego języka na poziomie co najmniej B1 (dodatkowy atut),
 • kreatywność, gotowość do uczenia się,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne, 
 • odpowiedzialność, wysoka kultura osobista,
 • doświadczenie w zakresie działań marketingowo-promocyjnych (praca na imprezach targowych, współpraca z instytucjami kultury) – dodatkowy atut,
 • doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym – dodatkowy atut.

 

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji (w tym zasady naboru i formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie internetowej Biura Karier UW >>

 

Studenci mogą wysyłać swoje aplikacje do 7 maja 2021 roku, godz. 23:59, na adres mailowy: biurokarier@uw.edu.pl.