– Oczekujemy kandydatów, którzy myślą o potrzebach edukacji. Widzą, jak ważną rolę pełnią nauczyciele na wszystkich szczeblach nauczania. Rozumieją, że to, co będzie się działo za 10, 20 czy 30 lat zależy od tego, co teraz dzieje się w naszych szkołach – mówi prof. Jolanta Sujecka-Zając, dyrektor Szkoły Edukacji PAFW i UW. Obecnie trwa rekrutacja na bezpłatne studia podyplomowe przygotowujące do pracy w szkole.

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi program stypendialny dla przyszłych i już aktywnych nauczycieli: polonistów, historyków, matematyków i biologów. To jedyne w Polsce bezpłatne, dzienne studia podyplomowe przygotowujące do pracy w szkole. Obecnie trwa rekrutacja na rok 2021/2022. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu.

 

Refleksja – najważniejsza kompetencja

W trakcie dziesięciu miesięcy nauki w SE studenci rozwijają swoje kompetencje dydaktyczne, pedagogiczne i wychowawcze. Uczą się pracować z grupą, jednocześnie koncentrując się na rozwoju każdego z uczniów.

 

– Wiedza merytoryczna zdobyta na uczelni musi być odpowiednio dopasowana do nauczania szkolnego. Tak, aby podstawa programowa – niezależnie od tego jak ją oceniamy – mogła pracować na korzyść ucznia. W SE zapewniamy naszym studentom spojrzenie na ich wiedzę, umiejętności i predyspozycje z perspektywy zajęć w szkole – mówi prof. Jolanta Sujecka-Zając. – Często słyszymy na rozmowach z kandydatami, że chcą mieć wpływ na polską edukację. Wielu z nich ma już uprawnienia nauczycielskie. A jednak czytając nasz program czują, że może to być miejsce, w którym się rozwiną i zdobędą nowe umiejętności – dodaje.

 

Duży nacisk w programie SE położony jest na kompetencje komunikacyjne i wychowawcze, związane z rozwojem jednostki. – Nauczyciel i wychowawca – te pojęcia w myśleniu o edukacji są nierozłączne. Nie ma nauczyciela, który jednocześnie nie wpływa wychowawczo na swoich uczniów. Pracuję z człowiekiem, więc mam na niego wpływ – tłumaczy prof. Sujecka-Zając.

 

Oprócz dydaktyki własnego przedmiotu podczas nauki w SE studenci starają się określić swoje zasoby osobiste jako nauczyciela. Poznają narzędzia wpływające na pamięć czy motywację, uczą się, jakie są skuteczne metody wspierania dzieci i młodzieży również tej z trudnościami i zaburzeniami rozwojowymi.

 

– Wspólnym mianownikiem wszystkich zajęć jest refleksja. Refleksyjność to dziś jedna z najważniejszych profesjonalnych kompetencji w oświacie. Rozumiemy ją jako zdolność do namysłu nad swoim działaniem, prowadzącą do coraz lepszego rozumienia siebie i swojej dziedziny oraz do wzięcia odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Ukształtowanie „refleksyjnego praktyka” jest celem całego procesu uczenia się w Szkole Edukacji – wyjaśnia dyrektor SE.

 

SE w pigułce

Obecnie w SE trwa rekrutacja na rok 2021/2022. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu, a w ostatnim tygodniu sierpnia (23-27 sierpnia) odbędzie się szkoła letnia. To kilkudniowy wyjazd, podczas którego uczestnicy dowiadują się na czym polega nauka w SE. Poznają nauczycieli, innych studentów, a także absolwentów. To Szkoła Edukacji w pigułce. Pięć dni, które pokazują, jak nasi studenci spędzą najbliższe 10 miesięcy. Próbka wszystkiego co mamy: wspierania, rozwoju, refleksyjności, traktowania z szacunkiem indywidualności – mówi prof. Jolanta-Sujecka-Zając.