30 września rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Z. Nowak oraz prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk podpisali porozumienie o strategicznej współpracy między UW i PAN. Będzie ono podstawą do tworzenia nowych jednostek naukowych. W planach jest powołanie międzynarodowego instytutu kontynuującego pracę Międzynarodowej Agendy Badawczej „Regenerative Mechanisms for Health”.

Projekt „Regenerative Mechanisms for Health” (ReMedy) w 2017 roku został dofinansowany w ramach programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) „Międzynarodowe Agendy Badawcze” (MAB).

 

30 września 2020 roku, po kilku tygodniach negocjacji, rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak i dyrektor ReMedy prof. Agnieszka Chacińska z Centrum Nowych Technologii UW podpisali aneks do umowy z agendą oraz FNP. W świetle jego zapisów pozostawiono 180 dni na uregulowanie spraw związanych z ewentualnym przejściem ReMedy do międzynarodowego instytutu, który zostanie utworzony w ramach Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Powołanie wspomnianej jednostki związane jest z zawartym między UW a PAN porozumieniem o współpracy strategicznej. 30 września dokument ten podpisali prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW i prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN. Zakłada on m.in. wspólną pracę w zakresie prowadzenia badań naukowych czy pozyskiwania grantów.

 

Współpraca UW i PAN ma długą tradycję. Przykładem jej rezultatów jest utworzenie Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i Informatyki, prowadzonej wspólnie przez Wydział Matematyki i Informatyki UW i Instytut Matematyczny PAN.

Termin przejścia ReMedy do instytutu zależy m.in. od szybkości podjęcia decyzji przez Uniwersytet Medyczny w Getyndze (ośrodek partnerski w ramach ReMedy), PAN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz FNP.

 

W międzyczasie będą trwały prace nad cesją, czyli przekazaniem części aparatury i sprzętu, które są wykorzystywane przez ReMedy i zostały zakupione ze środków pozyskanych przez agendę.

 

Podpisanie aneksu umożliwi równoległą kontynuację prowadzenia badań i przygotowywanie się do zapoczątkowanego jeszcze w poprzedniej kadencji władz UW przejścia ReMedy do międzynarodowego instytutu w PAN.