Po kilkuletniej przerwie działalność wznawia Poradnia Językowa Uniwersytetu Warszawskiego, najstarsza akademicka placówka związana z poradnictwem językowym w Polsce. Zainteresowane osoby mogą skorzystać z wiedzy ekspertów poradni i rozwiać wątpliwości związane m.in. z budową zdań, odmianą wyrazów czy pochodzeniem słów. Przedsięwzięcie działała w formie online.

Poradnia Językowa Uniwersytetu Warszawskiego reaktywowała działalność po kilku latach przerwy. Będzie kontynuowała tradycję najstarszej uniwersyteckiej poradni językowej w Polsce, która funkcjonowała na Uniwersytecie Warszawskim od początku lat 70. XX wieku.

 

Poradnia działa obecnie w ramach Centrum Współpracy i Dialogu UW. Jej zespół tworzą eksperci związani z Instytutem Języka Polskiego UW: dr Barbara Pędzich, dr Agata Hącia i dr Jarosław Łachnik.

 

Przedsięwzięcie prowadzone jest online pod adresem: www.poradniajezykowa.uw.edu.pl. W witrynie znajdują się wyjaśnienia różnorodnych zagadnień językowych. Pytania dotyczące poprawnej i starannej polszczyzny mogą przesyłać wszystkie zainteresowane osoby za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej.

 

Opublikowane porady można wyszukiwać np. według słów kluczowych. Są one pogrupowane w kategorie, takie jak: „budowa wyrazów”, „grzeczność językowa”, „interpunkcja”, „nowe wyrazy”, „odmiana wyrazów” czy „pochodzenie słów”.

 

Na stronie poradni dostępne będą także ciekawostki i materiały archiwalne oraz informacje dotyczące źródeł wiedzy językowej i wydarzeń popularyzujących wiedzę o języku.

 

50 lat tradycji

Poradnia Językowa UW szczyci się blisko 50-letnią tradycją. Powstała w 1972 roku na ówczesnym Wydziale Filologii Polskiej i Słowiańskiej UW. W zespole poradni pracowało wielu wybitnych językoznawców – m.in. Jadwiga Puzynina, Halina Satkiewicz, Danuta Buttler i Andrzej Markowski. Początkowo poradnia działała w formie telefonicznej, od 2001 r. także w internetowej, a przez ostatnie kilka lat działalności wyłącznie online. W 2013 roku zawiesiła działalność.

 

– Do końca działalności pierwszej Poradni Językowej eksperci odpowiedzieli na prawie 5 tysięcy e-maili z pytaniami językowymi (i na wielokrotnie więcej pytań zadanych telefonicznie), co dowodzi, że taka działalność jest ważna i potrzebna społecznie. Choćby po to, żeby rozwiązać problemy, które w życiu zawodowym – ale nie tylko – napotykają użytkownicy polszczyzny. Pomocą w takich sytuacjach służą specjaliści. Dlatego bardzo się cieszymy, że możemy wznowić poradnictwo językowe na Uniwersytecie Warszawskim – mówi dr Jarosław Łachnik z zespołu poradni.

 

Szczegółowe informacje dotyczące tego, w jaki sposób można uzyskać wyjaśnienie nurtujących spraw językowych, umieszczono na stronie poradni (www.poradniajezykowa.uw.edu.pl). Dodatkowe informacje znajdują się na fejsbukowym fanpejdżu (facebook.com/PJUW2020/).