Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało 6,6 mln zł dofinansowania Centrum Rafinacji Informacji, spółce spin-off UW, na realizację projektu IKONA. Opracowany w ramach projektu system będzie wykrywał akcje dezinformacyjne oraz pełnił rolę detektora fake newsów w materiałach źródłowych, w tym zamieszczonych w mediach społecznościowych, serwisach internetowych i dostępnych repozytoriach.

Prof. Włodzimierz Gogołek oraz prof. Wiesław Cetera, badacze z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, działający w Centrum Rafinacji Informacji, otrzymali pond 6,6 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu IKONA.

 

Projekt „Identyfikacja, KOlekcjonowanie i oceNA nieprzyjaznych operacji dezinformacyjnych w cyberprzestrzeni, prowadzonych w oparciu o narzędzia teleinformatyczne” (IKONA) związany jest z technologiami i procedurami w zakresie ochrony przed zagrożeniami informacyjnymi w przestrzeni wirtualnej.

 

– IKONA jest systemem, który identyfikuje, w skali świata, tematyczne źródła informacji, następnie gromadzi dostępne tam teksty i dokonuje – docelowo w czasie rzeczywistym – ich analizy. Wynikiem jest identyfikacja informacji nieprzyjaznych i ich źródeł – mówi prof. Wiesław Cetera, współzałożyciel Centrum Rafinacji Informacji.

 

Detektor fake newsów

Opracowany system będzie pełnił rolę detektora fake newsów w materiałach źródłowych w języku polskim, angielskim lub w innym języku umożliwiającym jego automatyczne tłumaczenie na język polski lub angielski. Źródłem danych będą szeroko pojęte zasoby online – media społecznościowe, serwisy internetowe i dostępne repozytoria.

 

W swoich analizach naukowcy wykorzystywać będą duże zasoby nieustrukturyzowanych danych (BigData) oraz algorytmy sztucznej inteligencji, w tym uczenie maszynowe i narzędzia statystyczne.

 

Projekt IKONA będzie realizowany przez trzydzieści miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowaniu przez konsorcjum naukowe: Centrum Rafinacji Informacji oraz Uniwersytet Warszawski, który poprzez spółkę celową UWRC, jest udziałowcem CRI. Koncepcja projektu IKONA jest efektem realizowanych wcześniej przez naukowców z Katedry Technologii Informacyjnych Mediów WDIB UW projektów dotyczących analiz BIG DATA.

Centrum Rafinacji Informacji (CRI) to spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego. Powstała w 2018 roku jako pierwsza spółka spin-off UW reprezentująca nauki humanistyczne. Jej założycielami są naukowcy z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek, prof. ucz. dr hab. inż. Wiesław Cetera, mgr inż. Piotr Celiński i dr inż. Dariusz Jaruga. Centrum Rafinacji Informacji zajmuje się analizą big data – dużych zbiorów informacji dostępnych w cyberprzestrzeni. Więcej informacji na temat działalności spółki znajduje się na stronie UW.