Ważność legitymacji studenckich została na mocy rozporządzenia MNiSW automatycznie przedłużona do 31 maja. Studenci, którzy nadal chcą korzystać z mobilnej legitymacji, powinni przedłużyć jej ważność za pośrednictwem aplikacji Mobilny USOS i mObywatel.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał 12 marca rozporządzenie, na mocy którego ważność legitymacji studenckich i doktoranckich została automatycznie wydłużona do 31 maja 2020 roku. Nie ma więc do tego czasu konieczności udawania się z plastikową ELS do właściwego dziekanatu po aktualizację danych w układzie elektronicznym i naklejenie odpowiedniego hologramu.

 

Uczelnia wydłużyła czas ważności legitymacji w USOS, co pozwala ubiegać się o aktualizację mLegitymacji. Studenci, którzy nadal są zainteresowani korzystaniem z tej opcji, powinni przedłużyć ważność tego mobilnego dokumentu. Można to zrobić za pośrednictwem aplikacji Mobilny USOS, w module mLegitymacja.

mLegitymacja studencka to mobilna wersja dokumentu potwierdzająca status studenta i uprawniająca do korzystania z ustawowych ulg. Jej uruchomienie jest możliwe dzięki bezpłatnej, publicznej aplikacji mObywatel. By pobrać mLegitymację na telefon, najpierw należy zainstalować w nim aplikacje Mobilny USOS oraz mObywatel. Więcej o mobilnych legitymacjach>>