Pracownicy Wydziału Geologii rozpoczęli prace związane z budową największej sieci teleskopów gamma na świecie Cherenkov Telescope Array.

Badacze z Wydziału Geologii pracują na zlecenie Europejskiej Organizacji do Badań Astronomicznych w Południowej Hemisferze (European Organisation for Astronomical Research in the Southern). Ocenią warunki geologiczne i geotechniczne pod projektowane teleskopy Czerenkowa w obserwatorium Paranal w północnym Chile, na pustyni Atacama.

 

Geologowie wyjadą do Chile 22 marca. Będą tam pracować przez 5 tygodni. – Prace obejmą kartowanie geologiczne, wiercenia rdzeniowane pod obiektami, prace geofizyczne (sejsmiczne, elektrooporowe, georadarowe), sondowania SPT/DPH, próbne obciążenia płytą PLT (określenie parametrów geologiczno-inżynierskich). Pobrane w trakcie wierceń próbki, zostaną przesłane do Polski i przebadane w najnowocześniejszych laboratoriach Wydziału Geologii UW – opisuje prof. Ewa Krogulec, dziekan wydziału.

 

Obserwatorium położone w rejonie Antofagasty na wysokości ponad 2600 m n.p.m. jest jednym z trzech obserwatoriów zrzeszonych w Europejskim Obserwatorium Południowym (European Southern Observatory), a w jego skład wchodzi kilka teleskopów, m.in. Very Large Telescope oraz budowany właśnie European Extremely Large Telescope. Projektowany system teleskopów Czerenkowa ma być największym i najbardziej czułym obserwatorium w zakresie rejestrowania promieni gamma wysokich energii. W przedsięwzięciu uczestniczy ponad 1350 naukowców i inżynierów z 32 krajów.

 

W 2015 roku w wyborze miejsca pod budowę teleskopów uczestniczyli astronomowie z UW. Międzynarodową grupą kierował prof. Tomasz Bulik. Wybrali oni dwie lokalizacje. Teleskopy staną w Paranal w Chile oraz na hiszpańskiej wyspie La Palma, w obserwatorium Roque de los Muchachos Instytutu Astrofizyki Wysp Kanaryjskich. Obserwatorium CTA będzie składać się z ok. 100 teleskopów na półkuli południowej i 20 na półkuli północnej, co pozwoli na pokrycie całego nieba.

Przeczytaj o wyborze miejsc dla systemu teleskopów Czerenkowa