66% Polaków uważa, że to Rosja jest odpowiedzialna za konflikt na Ukrainie – wynika z badania przeprowadzonego przez Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego.

Laboratorium Badań Medioznawczych przeprowadziło sondaż, w którym zapytało Polaków, co sądzą na temat konfliktu na Ukrainie, w jaki sposób oceniają sposób relacjonowania tych wydarzeń przez polskie media oraz o to, kto ich zdaniem jest odpowiedzialny za konflikt na Ukrainie.

 

Spór dwóch państw

Tylko nieco ponad 9% Polaków za podmiot odpowiedzialny za konflikt uważa samą Ukrainę. Natomiast na Rosję wskazuje 66% respondentów – to państwo występuje zarówno jako podmiot odpowiedzialny (58,47%), jak i współodpowiedzialny (7,53%).

 

– Można powiedzieć, że Polacy sytuują Rosję w roli regionalnego hegemona, który na trwałe zmienia porządek polityczno-militarny we współczesnej Europie – ocenia dr Karolina Brylska z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Policznych.

 

Konflikt oczami polskich mediów

Ponad 41% respondentów uważa, że media w Polsce w sposób niewiarygodny relacjonują konflikt na Ukrainie. Tylko co trzeci Polak (31,2%) sądzi, że wojna za naszą granicą jest przedstawiana wiarygodnie. 5% badanych nie ma zdania, natomiast 22,43% wybiera odpowiedź „trudno stwierdzić”.

 

– Złożony kontekst historyczno-społeczny, zarówno w przypadku relacji polsko-ukraińskich, jak i polsko-rosyjskich, ale też pamięć czasów komunistycznych, powoduje, że dziennikarzom i polskim odbiorcom mediów trudno zachować chłodny dystans wobec doniesień z Ukrainy i analiz próbujących wytłumaczyć problematykę konfliktu na Ukrainie. Warto pamiętać, iż w tej multilateralnej układance Polska jest bez wątpienia ważnym graczem – komentuje dr Tomasz Gackowski z WDiNP i dodaje: – Wydaje się, że w odpowiedziach dotyczących wiarygodności w relacjonowaniu konfliktu na Ukrainie przez polskie media pobrzmiewa reliktowa, ale też dziedziczona w kolejnych pokoleniach nieufność Polaków względem mediów, sięgająca czasów PRL-u.

 

Końca nie widać

Kolejną kwestią, która została poruszona w sondażu, był przewidywany czas trwania konfliktu na Ukrainie. Badani Polacy najczęściej nie wskazywali żadnej z proponowanych przez autorów sondażu odpowiedzi liczbowej (26,79%). Drugą najczęstsza odpowiedzią było „powyżej 5 lat” (21,70%).

 

Odbiór konfliktu

Przeprowadzony sondaż jest kontynuacją wcześniej podjętych przez LBM badań na temat obrazów medialnych i społecznego odbioru konfliktu na Ukrainie. W ubiegłym roku badacze laboratorium opracowali raport pt. „Od ucieczki Wiktora Janukowycza do aneksji Krymu przez Federację Rosyjską. Wydarzenia na Krymie w polskich gazetach i czasopismach w lutym i marcu 2014 roku”. Raport jest dostępny pod tym linkiem. Zespół LBM pracuje nad jego drugim, rozszerzonym wydaniem. Zostanie ono zaprezentowane jesienią podczas specjalnej konferencji prasowej, na której zostaną udostępnione również wyniki badań fokusowych oraz okulograficznych poświęconych memom dotyczącym konfliktu na Ukrainie.

 

Sondaż „Co Polacy sądzą o konflikcie na Ukrainie?” LBM przeprowadziło między 9–12 maja 2016 roku metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1650 osób. Szczegółowy raport z badania zostanie opublikowany na stronie internetowej laboratorium we wrześniu.