Dr Paweł Majewski na Wydziale Chemii założy swój pierwszy zespół badawczy pracujący nad materiałami nanostrukturalnymi. Otrzymał na to 1,7 mln zł grantu FNP.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zorganizowała konkurs grantowy First Team pierwszy raz. 22 lipca ogłosiła dziesięcioro laureatów – młodych doktorów, którzy prowadzą badania ważne pod względem naukowym lub gospodarczym. Przedsięwzięcia były oceniane w panelach naukowo-gospodarczym i interdyscyplinarnym.

 

Dr Paweł Majewski skończył studia na Wydziale Chemii. Doktoryzował się na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych. Pracuje w Brookhaven National Laboratory (w Center for Functional Nanomaterials). Jego zespół na UW będzie prowadził badania pod tytułem „Synteza innowacyjnych funkcjonalnych materiałów nanostrukturalnych w oparciu o samoorganizujące się kopolimery blokowe”.

 

Do konkursu First Team wpłynęło 118 zgłoszeń z całego świata. Dziesięcioro laureatów dostało dofinansowanie na łączną kwotę 18,5 mln zł, które będą wypłacane przez trzy lata. Pieniądze pochodzą z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020. Laureaci będą prowadzić prace z partnerami zagranicznymi.

 

Nabór wniosków do kolejnego konkursu rozpocznie się 15 sierpnia.

 

Lista laureatów I konkursu grantowego First Team