Pracownicy uniwersytetu otrzymają w tym roku podwyżki wynagrodzeń. Porozumienie między władzami uczelni a związkami zawodowymi o podziale subwencji dodatkowej z MNiSW na ten cel zostało podpisane 23 maja.

 

Średnia podwyżka miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego od 1 stycznia 2019 roku wyniesie w przypadku:

  • pracowników obsługi – 225 zł,
  • pozostałych pracowników niebędących pracownikami akademickimi – 255 zł,
  • nauczycieli akademickich – 285 zł.

Gwarantowany wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika objętego podwyżką wyniesie odpowiednio w przypadku:

  • pracowników obsługi – 145 zł,
  • pozostałych pracowników niebędących pracownikami akademickimi – 165 zł,
  • nauczycieli akademickich – 120 zł.

 

Zgodnie z porozumieniem i podobnie jak w latach poprzednich, zasady przyznawania indywidualnych podwyżek w każdej jednostce muszą być podane do publicznej wiadomości.

 

Suma środków przeznaczonych na podwyżki wynosi 53 553,2 tys. zł. Jest to kwota subwencji dodatkowej przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – To pierwsze ogólnouczelniane podwyżki wynagrodzeń od 2015 r. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach wynagrodzenia będą rosły, by nadążać za zmianami wynagrodzeń w gospodarce – komentuje prof. Marcin Pałys, rektor UW.

 

Podwyżka wynagrodzenia w ramach tej puli przeznaczona jest dla pracowników uniwersytetu, których wynagrodzenie finansowane  jest z subwencji budżetowej, zatrudnionych co najmniej od 31 grudnia 2018 roku do 31 maja 2019 roku. Podwyżka następuje z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku. W najbliższych dniach do kierowników jednostek UW zostanie rozesłana informacja o wysokości kwot, którymi będą dysponowali. W tych jednostkach, które prześlą informacje zwrotne o indywidualnych podwyżkach do końca czerwca, wypłaty będą na przełomie lipca i sierpnia. W przypadku przesłania informacji zwrotnej później, wypłaty także będą odpowiednio później.

 

Porozumienie podpisano 23 maja podczas czwartego spotkania negocjacyjnego władz uczelni i związków zawodowych. W dyskusjach ze związkami zawodowymi ważnym tematem był wzrost najniższych wynagrodzeń w grupie pracowników administracji i obsługi (w przypadku nauczycieli od 1 stycznia obowiązują podniesione minimalne wynagrodzenia zasadnicze na wszystkich stanowiskach).

 

Więcej informacji znajduje się w treści porozumienia.

 

 

Porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń na UW

 

Pobierz pdf >>