Jak dotąd Medal UW otrzymało ośmiu laureatów. Pierwszym był Jan Paweł II. Dziś wyróżniono grupę bojową „Krybar”, która podczas Powstania Warszawskiego walczyła o Uniwersytet.

 

Medal UW to wyróżnienie nadawane w wyjątkowych sytuacjach. Co do zasadności jego przyznania środowisku „Krybar” – okręgu warszawskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, nikt nie miał wątpliwości. Senat UW uchwałę w tej sprawie podjął jednomyślnie. 25 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia Medalu.

 

– Jeden medal jest dla całego zgromadzenia, natomiast każdy z Państwa otrzyma swój własny, z numerem 9. Medal nr 1 otrzymał Ojciec Święty Jan Paweł II, a Państwo jesteście dziewiątym laureatem – mówił do powstańców prof. Marcin Pałys, rektor UW.

 

– Dziękujemy bardzo za to zaszczytne wyróżnienie, za wspaniałą uroczystość. Dziś jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni, że mogliśmy tu z Wami być – powiedział Wiesław Gniazdowski, powstańczy strzelec, pseudonim „Wiesiek”.

 

Specjalny prezent

 

– 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego to okazja szczególna, dlatego w sierpniu odbędzie się na pewno wiele uroczystości. Postanowiliśmy jednak wcześniej przygotować dla Państwa coś, co będzie dowodem naszej wdzięczności i wyrazem tego, że chcemy wiedzieć jeszcze więcej o tamtych czasach. To specjalna publikacja zatytułowana „Krybar. Uniwersytet w cieniu powstańczych walk” – mówił rektor.

 

W książce spisano wywiady z Krybarowcami, którzy w 1944 roku walczyli o UW, ich wspomnienia, zamieszczono wiele powstańczych zdjęć. Egzemplarze, które otrzymali bohaterowie tamtych dni, mają więc charakter osobisty. To historia okupacyjnych dni opowiedziana przez świadków tamtych wydarzeń w niemal stu fragmentach wspomnień.

 

– Kiedy otwieramy księgę, w której zapisane są liczne związki łączące nas z Uniwersytetem, to po stronie wkładu, jaki mieliśmy, znajdujemy właściwie tylko jedną pozycję. To jest nasza krew i życie kolegów, którzy polegli w powstańczych walkach o Uniwersytet, Warszawę i Polskę. Liczne są natomiast objawy życzliwości okazywanej nam przez Uniwersytet. Dzisiejszy dzień jest też tego dowodem – mówił prof. Janusz Paszyński, w czasie powstania kapral o pseudonimie „Machnicki”.

 

W 50. rocznicę wybuchu Powstania, na Uniwersytecie zawisła pamiątkowa tablica przywołująca pamięć o Krybarze. Od tego czasu co roku, 1 sierpnia, spotykają się przed nią przedstawiciele powstańców i środowiska akademickiego, żeby uczcić pamięć żołnierzy. Tak samo będzie i w tym roku.

 

– Mam tylko jedną prośbę, bądźcie zawsze z nami – mówił na zakończenie uroczystości rektor UW.