Mobilna legitymacja studencka to elektroniczna wersja tego dokumentu mająca taką samą moc prawną co jej tradycyjny odpowiednik. Dzięki niej student może potwierdzić swój status, wykorzystując ekran smartfona. Uniwersytet Warszawski podpisał porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji dotyczące wydawania mLegitymacji studenckich. Usługa ta pojawi się na UW w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Pod koniec grudnia między Uniwersytetem Warszawskim a Ministerstwem Cyfryzacji zostało podpisane porozumienie dotyczące wydawania mLegitymacji studenckich. To mobilna wersja dokumentu potwierdzająca status studenta i uprawniająca do korzystania z ustawowych ulg. Jej uruchomienie jest możliwe dzięki bezpłatnej, publicznej aplikacji mObywatel. Proces integracji tego systemu z Mobilnym USOS-em, funkcjonującym na UW od października 2018 roku, już się zakończył i przeszedł fazę testów.

 

Wydawanie mLegitymacji studenckich na UW rozpocznie się po połączeniu systemu uniwersyteckiego ze środowiskiem produkcyjnym mObywatel. Nastąpi to najprawdopodobniej w ciągu kilku najbliższych tygodni. Zamówienie, przedłużenie ważności albo unieważnienie mLegitymacji studenckiej będzie możliwe za pośrednictwem aplikacji Mobilny USOS. Powstał w niej specjalny moduł mLegitymacja. Poza ogólnymi informacjami na temat aplikacji mObywatel oraz samej mLegitymacji znajduje się tu też opcja pozwalająca na elektroniczne zamówienie, odebranie kodów dostępu i unieważnienie mLegitymacji oraz otwarcie aplikacji mObywatel.

 

O mobilną legitymację będą mogli się ubiegać studenci, którzy:

  • mają ważną Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS);
  • posiadają numer PESEL i numer albumu;
  • na swoim koncie w USOS mają wgrane zdjęcie;
  • których fotografia/dane osobowe nie zmieniły się od czasu wydania ELS.

Zgłoszenia będą sukcesywnie przekazywane do systemu mObywatel za pośrednictwem USOS. Po ich zrealizowaniu w aplikacji Mobilny USOS pojawi się powiadomienie o możliwości pobrania mLegitymacji dzięki otrzymanemu kodowi QR i aktywacyjnemu. Jedna mLegitymacja będzie mogła być zainstalowana wyłącznie na jednym telefonie.

 

Mobilna legitymacja studencka, która jest pełnoprawnym odpowiednikiem plastikowej ELS, będzie też dostępna w angielskiej wersji językowej.

 

W pierwszej kolejności mLegitymacja będzie dostępna na urządzeniach z systemem Android.

 

Mobilny USOS to stworzony z myślą o użytkownikach smartfonów program, który ma poprawić funkcjonalność USOS jako systemu do obsługi toku studiów. Więcej informacji >>