Inkubator oraz Wydział Zarządzania, dwie jednostki Uniwersytetu Warszawskiego, który jest członkiem 4EU+, współorganizują pierwszy międzynarodowy kurs dyplomowy w ramach Sojuszu. Skierowany jest do studentów studiów II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych, a także doktorantów i dotyczy przedsiębiorczości oraz zarządzania projektami. Rejestracja trwa do 10 września.

Kurs „Entrepreneurial and Intrapreneurial Project Management Academic Diploma” realizowany jest przez cztery uczelnie partnerskie Sojuszu 4EU+: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Sorboński (tegoroczny główny organizator), Uniwersytet w Mediolanie oraz Uniwersytet w Heidelbergu.

 

Uczestnicy otrzymają zarówno specjalistyczną wiedzę w zakresie przedsiębiorczości oraz zarządzania projektami, jak i możliwość do wykorzystania jej w praktyce. Kursanci będą pracować w interdyscyplinarnych zespołach. Ich zadaniem jest rozwiązanie jednego z wyzwań zaprezentowanych przez partnerów kursu. Po stronie Uniwersytetu Warszawskiego jest nim Miasto Stołeczne Warszawa.

 

Współpraca i interdyscyplinarność

Kurs opiera się na eksperymentalnej metodzie nauczania, skoncentrowanej wokół uczenia się poprzez działanie i silną interdyscyplinarność. Składa się z dwóch części:

  • niemal 80 godzin zajęć online pozwalających odkryć podstawowe elementy przedsiębiorczości: identyfikację możliwości przy realizacji innowacyjnych rozwiązań opartych na modelu ekonomicznym, pozyskiwanie dotacji finansowych, pobudzanie kreatywności, inicjowanie działalności biznesowej, prowadzenie negocjacji;
  • spotkań interdyscyplinarnych zespołów projektowych, w których studenci będą pracować nad realnym wyzwaniem pod opieką mentorów.

W zajęciach mogą wziąć udział studenci studiów II stopnia, słuchacze studiów podyplomowych oraz doktoranci zainteresowani szkoleniem w zakresie zarządzania projektami w wielodyscyplinarnym zespole oraz wykorzystaniem wiedzy w autorskim, innowacyjnym projekcie. Dla reprezentantów UW zaplanowano łącznie 10 miejsc.

Harmonogram kursu
  • 10 września: zakończenie rejestracji uczestników
  • 7–11 listopada: kick-off programu w Paryżu
  • 11 listopada 2022 – 17 kwietnia 2023: praca zespołowa nad zadanym przez partnera programu wyzwaniem
  • jesień 2022: kursy online o podstawach przedsiębiorczości
  • styczeń–czerwiec 2023: nauka zarządzania projektami oraz praca w interdyscyplinarnym zespole
  • kwiecień 2023: finał programu, prezentacja pracy uczestników oraz wręczenie dyplomów „Degrees in entrepreneurship and intrapreneurship” na poziomie Bachelor +3 (dyplom Uniwersytetu Sorbońskiego oraz dyplom udziału od wszystkich partnerów działania) w trakcie spotkania w Paryżu.

Opłaty za naukę oraz koszty transportu i zakwaterowania zostaną pokryte przez organizatorów. Aby zarejestrować się na kurs, należy wysłać list intencyjny i CV pod adresem e-mail: 4eudiploma(at)inkubator.uw.edu.pl.

 

Termin składania wniosków upływa 10 września. Uczestnicy, którzy zostaną przyjęci do programu, zostaną poinformowani o tym drogą mailową po 19 września.