22 sierpnia na Uniwersytecie Warszawskim prof. Sambor Grucza, prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych, spotkał się z delegacją z Kobe University. Omawiano możliwości poszerzenia współpracy polsko-japońskiej.

Uniwersytet Warszawski współpracuje z Kobe University od 2004 roku, głównie w zakresie wymiany studentów i nauczycieli akademickich. Współpracę tę koordynuje Katedra Japonistyki UW. Dzięki finansowaniu z programu ERAMUS+ KA171 od roku akademickiego 2022/2023 możliwy będzie rozwój wymiany pracowników, a studenci z Kobe University będą mogli ubiegać się o semestralne stypendia na wyjazd.

 

W spotkaniu uczestniczyli prof. Sambor Grucza, prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych, prof. Hiroshi Okumura, wiceprezydent Kobe University oraz naukowcy z japońskiej uczelni: prof. Kazuko Sasaki, prof. Akie Kato, prof. Mai Inoue i dr Koichi Onozuka. Uniwersytet Warszawski reprezentowali także: prof. Piotr Taracha, dziekan Wydziału Orientalistycznego, prof. Agnieszka Kozyra, kierownik Katedry Japonistyki, dr Jędrzej Greń, Tomasz Dymowski oraz dr Anna Sadecka, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą.