Nauczyciele akademiccy na UW mogą zgłaszać zajęcia dydaktyczne, w których w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 będą mogli wziąć udział studenci oraz doktoranci pięciu uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+. 

W ramach współpracy edukacyjnej uczelni Sojuszu 4EU+ nauczyciele akademiccy na UW mogą zgłaszać zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze zimowym 2022/2023, które będą mogły zostać udostępnione studentom i doktorantom pięciu uczelni partnerskich Sojuszu (4EU+ shared courses). Można zgłaszać tylko te zajęcia, które będą w pełni (łącznie z zaliczeniem) prowadzone online lub hybrydowo.

 

Zajęcia muszą być prowadzone w języku angielskim lub w jednym z języków uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+: niemieckim, francuskim, włoskim, duńskim lub czeskim, a także odpowiadać tematycznie jednemu z obszarów flagowych Sojuszu 4EU+.

 

Propozycje zajęć należy zgłaszać do 4 września 2022 roku, wpisując je w Arkusz Google dostępny pod adresem: https://docs.google.com.

 

Więcej informacji na temat zgłaszania zajęć znajduje się w załączonym komunikacie >>

 

Od roku akademickiego 2020/2021 pracownicy UW udostępnili łącznie 144 przedmioty z oferty zajęć 19 jednostek dydaktycznych UW. W zajęciach prowadzonych na UW uczestniczyło 200 studentów ze wszystkich pięciu uniwersytetów partnerskich Sojuszu 4EU+.

Pytania związane z ofertą dydaktyczną Sojuszu 4EU+ należy kierować do dr Marty Jaworskiej-Oknińskiej (m.jaworska-okninska@uw.edu.pl) z Zespołu ds. Sojuszu 4EU+, Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych.