Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą wziąć udział w kursach online organizowanych przez uczelnie Sojuszu 4EU+ w semestrze zimowym 2022/2023. Trwa rejestracja na zajęcia Uniwersytetu Sorbońskiego.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 pięć uczelni Sojuszu 4EU+ (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet w Mediolanie i Uniwersytet Sorboński) uruchomi kursy online dla studentów 4EU+.

 

Zajęcia na Sorbonie

Oferta uczelni partnerskich będzie publikowana stopniowo, zgodnie z kalendarzami akademickimi poszczególnych instytucji. Jako pierwszy rejestrację na zajęcia otworzył Uniwersytet Sorboński. Do wyboru są cztery kursy:

  • Green Label I (w języku francuskim, dla studentów II roku na studiach I stopnia) – rejestracja trwała do końca lipca;
  • Green Label II (w języku francuskim, dla studentów III roku na studiach I stopnia) – rejestracja trwała do końca lipca;
  • Structural and Mechanistic Enzymology (w języku francuskim i angielskim, dla studentów II roku na studiach II stopnia) – rejestracja trwa do 10 września;
  • Strategic Management and Intrapreneurship (w języku angielskim, dla dla studentów III roku na studiach I stopnia) – rejestracja trwa do 11 września.

Więcej informacji o kursach i zasadach rejestracji znajduje się na stronie 4EU+ >>

 

Kursy Uniwersytetu w Mediolanie

Uniwersytet w Mediolanie ma w swojej ofercie 28 kursów, m.in. International Commercial and Investment Arbitration, Gender Justice, Women in tech: new frontiers of gender-related rights and artificial intelligence, Molecular Bases of Taste. Pełna ich lista znajduje się na stronie 4EU+ >>

 

Rejestracja rozpoczyna się 25 sierpnia.

 

Oferta pozostałych uczelni

Lista dostępnych zajęć na pozostałych uczelniach zostanie opublikowana w późniejszym terminie:

  • Uniwersytet Karola: pod koniec sierpnia;
  • UW i Uniwersytet w Heidelbergu: na początku września.

Szczegółowe informacje o oferowanych kursach, procedurze rejestracji i adresach kontaktowych znajdują się na stronie 4EU+ >>