Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą wziąć udział w kursach online organizowanych przez uczelnie Sojuszu 4EU+ w semestrze zimowym 2022/2023. Trwa rejestracja na zajęcia Uniwersytetu w Mediolanie, Uniwersytetu w Heidelbergu i Uniwersytetu Karola.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 pięć uczelni Sojuszu 4EU+ (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet w Mediolanie i Uniwersytet Sorboński) uruchomi kursy online dla studentów 4EU+. Swoją ofertę przedstawił też nowy członek Sojuszu – Uniwersytet Genewski.

 

Zajęcia na Sorbonie

Oferta uczelni partnerskich będzie publikowana stopniowo, zgodnie z kalendarzami akademickimi poszczególnych instytucji. Jako pierwszy rejestrację na zajęcia otworzył Uniwersytet Sorboński. Do wyboru są cztery kursy:

  • Green Label I (w języku francuskim, dla studentów II roku na studiach I stopnia) – rejestracja trwała do końca lipca;
  • Green Label II (w języku francuskim, dla studentów III roku na studiach I stopnia) – rejestracja trwała do końca lipca;
  • Structural and Mechanistic Enzymology (w języku francuskim i angielskim, dla studentów II roku na studiach II stopnia) – rejestracja trwała do 10 września;
  • Strategic Management and Intrapreneurship (w języku angielskim, dla dla studentów III roku na studiach I stopnia) – rejestracja trwała do 11 września.

Więcej informacji o kursach i zasadach rejestracji znajduje się na stronie 4EU+ >>

 

Kursy Uniwersytetu w Mediolanie

Uniwersytet w Mediolanie ma w swojej ofercie 28 kursów, m.in. International Commercial and Investment Arbitration, Gender Justice, Women in tech: new frontiers of gender-related rights and artificial intelligence, Molecular Bases of Taste. Pełna ich lista znajduje się na stronie 4EU+ >>

 

Rejestracja rozpoczęła się 25 sierpnia i potrwa do 15 lub 22 września (w zależności od kursu i wydziału, z którego zgłoszono kurs).

 

Propozycje Uniwersytetu w Heidelbergu

Uniwersytet w Heidelbergu oferuje 23 kursy, w tym m.in. Translation in research and professional practice, U.S. Economic Policy czy Introduction to Psycholinguistics. Zajęcia skierowane są do studentów studiów I stopnia, II stopnia lub doktorantów. Większość zaczyna się 17 października. Pełna lista kursów znajduje się na stronie 4EU+ >>

 

Rejestracja trwa do 2 października.

 

Zajęcia na Uniwersytecie Genewskim

Studenci Sojuszu 4EU+ mogą wziąć udział w dwóch kursach online oferowanych przez Uniwersytet Genewski. Dotyczą one biologii chemicznej oraz wprowadzenia do programowania.

 

Zajęcia rozpoczynają się 19 września. Rejestracja trwała do 14 września. Studenci UW zainteresowani zapisami na kursy Uniwersytetu Genewskiego powinni zgłosić się do lokalnego biura 4EU+: 4euplus.mobility(at)uw.edu.pl.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Uniwersytetu Genewskiego >>

 

Oferta Uniwersytetu Karola

Uniwersytet Karola w Pradze oferuje 74 kursy, w tym m.in. Applied Histology, Literature for Children and Youth czy Quality in Education. Zajęcia skierowane są do studentów studiów I stopnia, II stopnia lub doktorantów. Pełna lista kursów znajduje się na stronie 4EU+ >>

 

Rejestracja rozpoczęła się 12 września i potrwa do 30 września.

 

Zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim

Studenci z innych uczelni 4EU+ mogą wziąć udział w zajęciach organizowanych przez UW. Uniwersytet przygotował 21 kursów, m.in.: Virtual exchange: project work, Medicinal Plants czy Bilingulaism and Multilingualism. Zajęcia skierowane są do studentów studiów I stopnia, II stopnia lub doktorantów. Pełna lista kursów znajduje się na stronie 4EU+ >>

 

Rejestracja odbędzie się w terminach 12–25 września oraz 3–9 października.

 

Szczegółowe informacje o oferowanych kursach, procedurze rejestracji i adresach kontaktowych znajdują się na stronie 4EU+ >>