Uniwersytet Warszawski jest liderem konsorcjum, które zwyciężyło w naborze wniosków do programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Razem z UWRC sp. z o.o. i Politechniką Świętokrzyską otrzyma dofinansowanie na realizację działań w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także inicjujących współpracę środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym.

„Inkubator Innowacyjności” to realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego program, którego celem jest wspieranie realizacji projektów zakładających wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w sferze gospodarczej lub społecznej.

 

W naborze do jego tegorocznej edycji wniosek złożony przez konsorcjum Uniwersytetu Warszawskiego (lider), spółki UWRC i Politechniki Świętokrzyskiej został oceniony najwyżej spośród wszystkich 38 zgłoszeń. Za realizację projektu ze strony UW odpowiada Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii.

W ramach projektu realizowane będą takie działania, jak:
  • inicjowanie i wzmacnianie współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym;
  • przygotowywanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
  • analiza wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej;
  • analiza potrzeb rynku w kontekście wyboru tematów badawczych;
  • prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych;
  • analiza możliwości uzyskania ochrony patentowej;
  • prowadzenie prac przedwdrożeniowych;
  • wsparcie ze strony brokerów technologii.

Zwycięski projekt zakłada m.in. utworzenie przez konsorcjum UW, UWRC i Politechniki Świętokrzyskiej 8 spółek spin-off, realizację 20 prac badawczo-rozwojowych oraz dokonanie 30 zgłoszeń patentowych.

 

Podczas realizacji projektu naukowcy zainteresowani komercjalizacją swoich osiągnięć naukowo-badawczych będą mogli starać się o sfinansowanie prac B+R. Głównym elementem projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, przy czym koszt jednej pracy nie przekroczy 100 tys. zł. 

 

W ramach projektu UOTT UW zorganizuje Konkurs na Grant skierowany do autorów prac o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym i gotowości wdrożeniowej.

 

Realizacja programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” potrwa do końca 2022 roku.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie UOTT UW >>

 

Pełna lista rankingowa wniosków zgłoszonych do programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” znajduje się na stronie MNiSW >>