Rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu w ramach programu MNiSW „Diamentowy Grant”. Wśród 69 wyróżnionych projektów 8 realizowanych jest na UW. Dodatkowo jeden projekt realizowany jest przez studenta Wydziału Fizyki UW w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Program „Diamentowy Grant” skierowany jest do studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

Diamentowy Grant to przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżnienie dla wybitnych studentów, którzy prowadzą badania naukowe. Laureaci otrzymują finansowanie realizowanych przez siebie projektów. Program pozwala im również na skrócenie ścieżki kariery naukowej poprzez ubieganie się o doktorat bez posiadania tytułu magistra. 

 

W ramach 9. edycji konkursu do ministerstwa wpłynęły 173 wnioski z całej Polski. Wybrano 69 laureatów. 

Laureaci Diamentowych Grantów z Uniwersytetu Warszawskiego:
  • Gabriela Katarzyna Flis (Wydział Lingwistyki Stosowanej), „Polski dubbing w oczach widzów – okulograficzne badania nad jakością, percepcją filmów i preferencjami odbiorców”, 180 000 zł;
  • Łukasz Piotr Kożuchowski (Indywidualne studia międzydziedzinowe – historia w ramach MISH), „Chłopska pobożność w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku w perspektywie egodokumentów”, 153 865 zł;
  • Maria Kubara (Wydział Nauk Ekonomicznych), „Analiza determinant przetrwania startupów technologicznych – czynniki przestrzenne i interakcje”, 179 570 zł;
  • Julia Kucharek (Wydział Fizyki), „Hybrydowe heterostruktury Van der Waalsa uzyskiwane za pomocą epitaksji z wiązek molekularnych”, 220 000 zł;
  • Filip Lubiński (Indywidualne studia międzydziedzinowe – prawo w ramach MISH), „Ekonomia konstytucyjna Unii Europejskiej. Ekonomiczna analiza zasad i obszarów regulacji prawa ponadnarodowego”, 171 254 zł;
  • Agata Joanna Łojek, (Wydział Polonistyki), „Antroponimia Daleszyc od XVII do XIX wieku – kształtowanie się, ewolucja i uwarunkowania społeczno-historyczne nazwisk z obszaru Kielecczyzny”, 175 932 zł;
  • Joanna Nawrotkiewicz (Indywidualne studia międzydziedzinowe – prawo w ramach MISH, Indywidualne studia międzydziedzinowe – orientalistyka w ramach MISH, Indywidualne studia międzydziedzinowe – historia w ramach MISH), „Rola chińskiej edukacji patriotycznej w aktywizacji pamięci historycznej o <<stu latach narodowego upokorzenia>>” 176 322 zł;
  • Agata Żaglewska (Wydział Polonistyki), „Improwizacja romantyczna w trzech odsłonach: poezja filomatów – „Dziadów” część III – „Samuel Zborowski”. Performans – zapis – archiwum”, 168 601 zł;
  • Oskar Mateusz Grocholski (Wydział Fizyki, projekt realizowany w Narodowym Centrum Badań Jądrowych) „Poprawki pętlowe i faktoryzacja w procesie ekskluzywnej produkcji par fotonów o dużej masie niezmienniczej”, 62 260 zł.

Ministerstwo przeznaczyło łącznie ok. 14 mln zł na granty dla młodych badaczy. Realizacja projektów będzie trwała od 12 do 48 miesięcy. 

 

Pełna lista laureatów 9. edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant” jest dostępna na stronie MNiSW >>