25 maja 2018 roku wchodzi w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (w skrócie RODO), przyjęte 27 kwietnia 2016 roku przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej (General Data Protection Regulation – GDPR). W tym samym dniu na uczelni zacznie obowiązywać Zarządzenie 51 rektora UW z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych na UW. Dotychczasowe zarządzenia w tej sprawie utracą moc.
Zarządzenie w sprawie RODO

Zarządzenie 51 rektora UW z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim dostępne jest w Monitorze UW.

Za wykonywanie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO odpowiadać będą na UW: Inspektor Danych Osobowych, kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy jednostek administracji centralnej, lokalni pełnomocnicy ds. ochrony danych osobowych. Aby ułatwić kierownikom oraz pozostałym pracownikom jednostek uniwersyteckich właściwe wykonywanie zadań i obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO, przygotowane zostały materiały informacyjne.

  • „GDPR na Uniwersytecie Warszawskim” – przewodnik zawierający kompleksowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych na uczelni;
  • „Lista kontrolna. Czy jesteś gotowy na RODO?” – narzędzie pozwalające sprawdzić, w jakich obszarach dana jednostka uniwersytecka jest przygotowana na stosowanie przepisów wynikających z RODO, a w jakich obszarach powinny zostać wprowadzone zmiany;
  • „Ochrona danych osobowych w praktyce Uniwersytetu Warszawskiego – pytania i odpowiedzi” – opis sytuacji, w których pracownicy najczęściej spotykają się z kwestiami związanymi z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych.

Materiały dostępne są na stronie http://odo.uw.edu.pl.