Naukowcy z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW, pod kierownictwem prof. Piotra Dyczka, prowadzą prace archeologiczne w Albanii, na stanowisku Bushat. Odkryte przez archeologów dwie bramy oraz fragmenty murów obronnych i pozostałości ceramiki wskazują, że na tym obszarze rozwijał się duży iliryjski ośrodek miejski z końca III w. p.n.e. i pierwszej połowy II w. p.n.e.

Stanowisko archeologiczne Bushat położone jest w północno-zachodniej Albanii, 15 km na południowy wschód od Szkodry. Badacze z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW realizują tam badania od 2018 roku.

 

Prace badawcze prowadzone są w najwyższym punkcie płaskowyżu położonego na terenie współczesnej gminy Bushat. Mimo iż teren ten uległ znacznej erozji, badacze uchwycili pozostałości trzech budowli zachowanych w części fundamentowej. Są to fragmenty murów obronnych oraz dwie bramy miejskie. Solidne konstrukcje wykonano z dużych, lekko obrobionych bloków lokalnego zlepieńca, tworząc, bez użycia zaprawy, fundamenty o szerokości 90 cm, charakterystyczne dla hellenistycznych budowli obronnych.

 

Oprócz pozostałości budowli zachowały się liczne fragmenty ceramiki, które wstępnie pozwalają na ich datowanie. Badacze odkryli części amfor hellenistycznych oraz skyfosów i innych naczyń stołowych, których powierzchnię pokrywa czarny firnis.

 

– Odkryte pozostałości budowli oraz fragmenty ceramiki wskazują na hellenistyczną zabudowę miasta pochodzącą z końca III wieku p.n.e. i pierwszej połowy II w. p.n.e. Niejednoznaczność przekazów antycznych oraz wstępny etap badań nie pozwalają na jednoznaczne określenie nazwy miasta leżącego na terytorium antycznej Szkodry, choć mogła to być Bassania, wspomniana przez starożytnego historyka Liwiusza przy okazji opisu walk Rzymian z Gentiosem, ostatnim królem iliryjskim – mówi prof. Piotr Dyczek, kierownik zespołu badawczego pracującego w Bushat.

 

Więcej informacji o badaniach Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW znajduje się na stronie Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW.