Zespół naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej oraz Narodowego Instytutu Leków przeprowadził badania nowego związku organicznego o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu choroby Alzheimera. Wyniki przeprowadzonych badań zostały opublikowane w czasopiśmie „Physical Chemistry Chemical Physics”.

Badacze z Uniwersytetu Warszawskiego wraz z naukowcami z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej oraz Narodowego Instytutu Leków przeprowadzili badania nowego związku organicznego o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu choroby Alzheimera. Związek ten, samodzielnie lub związany z nanometrowej wielkości cząstkami złota, może zostać wykorzystany do hamowania aktywności acetylocholinoesterazy, tj. enzymu odpowiedzialnego za hydrolizę acetylocholiny – neuroprzekaźnika, którego deficyt obserwowany jest u pacjentów z chorobą Alzheimera.

 

Nowy związek organiczny został otrzymany przez dr Annę Zawadzką z Wydziału Chemii UW, a następnie poddany wszechstronnym badaniom, począwszy od jego struktury krystalicznej, poprzez jego właściwości elektrochemiczne i optyczne, na badaniach biologicznych kończąc.

 

– Badania prowadziliśmy w dość dużym, interdyscyplinarnym zespole. Potrzebni byli specjaliści z różnych dziedzin, od syntezy organicznej, przez nanotechnologię, po badania in vitro i in vivo na zwierzętach – mówi prof. Maciej Mazur z Wydziału Chemii UW.

 

Związek, będący pochodną tetrahydroakrydyny, oraz jego koniugat z nanocząstkami złota, wykazuje zdolność inhibicji acetylocholinesterazy około 5 tys. razy większą niż rywastygmina, lek powszechnie stosowany w terapii choroby Alzheimera. Może być więc zdecydowanie bardziej skuteczny, a jednocześnie mniej toksyczny.

 

Choroba Alzheimera jest zaburzeniem neurodegeneracyjnym, które stanowi coraz większe obciążenie zdrowotne, społeczne i ekonomiczne. Jest najczęstszą przyczyną otępienia objawiającego się dysfunkcjami poznawczymi, takimi jak upośledzenie pamięci, myślenia i uczenia się.

 

Publikacja przedstawiająca wyniki badań ukazała się w czasopiśmie „Physical Chemistry Chemical Physics”.

Praca powstała we współpracy naukowców z Wydziału Chemii UW (Ilona Mojzych, Anna Zawadzka, Maciej Chotkowski, Maciej Mazur), Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN (Katarzyna Kaczyńska, Dominika Zając, Piotr Wojciechowski), Narodowego Instytutu Leków (Jan K. Maurin) oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Katarzyna Wiktorska).