Uniwersytet Warszawski rozpoczyna realizację projektu związanego z onboardingiem nowych pracowników uczelni. Pierwszym wydarzeniem organizowanym w ramach przedsięwzięcia jest pilotażowe szkolenie „Witaj na Uniwersytecie Warszawskim”, które odbędzie się 11 lipca.

Biuro Spraw Pracowniczych, we współpracy z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Biurem Promocji oraz innymi biurami centralnymi, opracowuje program onboardingu pracowniczego – procesu adaptacji nowo zatrudnionych pracowników na UW.

 

Pierwszym działaniem realizowanym w ramach onboardingu jest szkolenie dla nowych pracowników „Witaj na Uniwersytecie Warszawskim”, przygotowane przez sekcję ds. szkoleń dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 

Podczas spotkania nowi pracownicy otrzymają niezbędną wiedzę o misji, strukturze, władzach, kampusach i ośrodkach uniwersyteckich. Dowiedzą się także o warunkach otrzymania wsparcia socjalnego oraz innych możliwościach oferowanych przez uczelnię (m.in. szkoleniach, kursach językowych, zajęciach sportowych, wyjazdach na stypendia Erasmus+). Uczestnicy szkolenia będą mieli także możliwość poznania historii UW i zwiedzenia kampusu przy Krakowskim Przedmieściu.

 

Spotkania wprowadzające, oprócz przekazania wiedzy o uczelni, mają na celu dostarczenie informacji, które pomogą pracownikom lepiej funkcjonować w nowym otoczeniu.

 

Przedsięwzięcie ma charakter pilotażowy.

Szkolenie „Witaj na Uniwersytecie Warszawskim” odbędzie się 11 lipca w sali 1.110 w budynku przy ul. Dobrej 55. Udział w wydarzeniu należy zgłosić poprzez formularz rejestracyjny przesłany na adres mailowy: witaj@uw.edu.pl