Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z badaczami z Uniwersytetu w Ferrarze, przeprowadzili badania, które mogą w przyszłości usprawnić procesy leczenia i zapobiegania chorobie nowotworowej piersi. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie „Non-Coding RNA”.

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego – dr Stefano Volinia (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW) i dr Jeffrey Palatini (Centrum Nowych Technologii UW), we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu w Ferrarze we Włoszech, zbadali wpływ leków na ekspresję kolistych cząsteczek RNA (circRNA) i związek z pokrewnym transkryptem liniowym (linRNA).

 

Jak wskazują badacze, na świecie prowadzonych jest wiele badań na temat kolistych cząsteczek RNA (circRNA), ale niewiele wiadomo na temat wpływu leków na ich ekspresję i związek z pokrewnym transkryptem liniowym (linRNA).

 

Skupiając się na chorobie raka piersi, naukowcy przetestowali różne środki przeciwnowotworowe w dwóch komórkach liniowych, które zawierają panel circRNA/linRNA modulowany lekiem. W zależności od ich roli onkogennej lub przeciwnowotworowej zaobserwowali regulację w górę circRNA i regulację w dół linRNA w tym samym genie w połączeniu ze specyficznymi zmutowanymi szlakami, takimi jak PI3K/AKT w MCF-7 lub szlakiem naprawy DNA NHEJ w zmutowanej komórce TP53 MDA-MB-231.

 

Z badań wynika, że tylko XL765 nie zmienił rakotwórczych cząsteczek circ/linRNA w MCF-7, a AMG511 i GSK1070916 zmniejszyły circGFRA1, jako dobrą odpowiedź na leki w komórkach MDA-MB-231.

 

Odkrycie może w przyszłości usprawnić procesy leczenia i zapobiegania chorobie raka piersi.

 

Wyniki badań naukowcy przedstawili w artykule „Inverse Impact of Cancer Drugs on Circular and Linear RNAs in Breast Cancer Cell Lines” opublikowanym w czasopiśmie „Non-Coding RNA”.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW.