Na łamach czasopisma „Science” ukazał się artykuł podsumowujący aktualną wiedzę na temat przekształceń środowiska przez człowieka w ciągu ostatnich 10 tys. lat. Wyniki badań sugerują, że wpływ człowieka na środowisko w bardziej odległej przeszłości był do tej pory wyraźnie niedoszacowany. Jednym z autorów artykułu jest dr hab. Arkadiusz Sołtysiak z Zakładu Bioarcheologii Instytutu Archeologii UW.

 

– Według niektórych geologów żyjemy obecnie w antropocenie, epoce zdominowanej przez działalność człowieka. Choć za początek antropocenu zwykle uważana jest rewolucja przemysłowa w XVIII/XIX wieku, istotne zmiany środowiska przez ludzkie społeczności następowały już dużo wcześniej – mówi  archeolog dr hab. Arkadiusz Sołtysiak. W najnowszym numerze czasopisma „Science” ukazał się artykuł Archaeological assessment reveals Earth’s early transformation through land use podsumowujący aktualną wiedzę na temat przekształceń środowiska przez człowieka w skali całego świata w ciągu ostatnich 10 tys. lat.

 

Wyniki badań przedstawione w artykule są efektem międzynarodowego projektu ArchaeoGLOBE, w którym wzięło udział 255 archeologów z całego świata, w tym z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki projektowi zebrano informacje dotyczące uprawy ziemi przez człowieka w 146 regionach obejmujących wszystkie kontynenty (poza Antarktydą) w okresie od 10 tys. lat temu do połowy XIX wieku. Zebrane w projekcie dane są dostępne dla wszystkich w bazie ArchaeoGLOBE Harvard DataVerse.

 

– Projekt ArchaeoGLOBE wykazał, że zmiany środowiska poprzez wprowadzenie intensywnych metod uprawy ziemi oraz urbanizację zostały zainicjowane już 6 tys. lat temu i w ciągu kolejnych 4 tys. lat rozpowszechniły się na więcej niż połowie ekumeny. Choć skala tych zmian była początkowo niewielka w porównaniu z czasami po rewolucji przemysłowej, dane projektu ArchaeoGLOBE sugerują, że wpływ człowieka na środowisko w bardziej odległej przeszłości był do tej pory wyraźnie niedoszacowany – wyjaśnia dr hab. Sołtysiak.