Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego odkryli nieznany dotąd gatunek prehistorycznego gada. Skamieniałości Kocurypelta silvestris to jedno z kilku znalezisk paleontologów na stanowisku w Kocurach.

Pierwsze potwierdzone szczątki dinozaurów z terenu dzisiejszej Polski zidentyfikowano we wsi Kocury, położonej w województwie opolskim. Zostały one opisane w 1932 roku pod nazwą Velocipes guerichi. Po niemal stu latach polscy paleontolodzy ponownie przeprowadzili prace wykopaliskowe w miejscowym lesie.

 

Wyniki ich badań zostały opublikowane na łamach czasopisma „Journal of Vertebrate Paleontology”, w artykule „An Upper Triassic Terrestrial Vertebrate Assemblage from the Forgotten Kocury Locality (Poland) with a New Aetosaur Taxon”. Autorami pracy są członkowie grupy paleobiologicznej z Instytutu Biologii Ewolucyjnej UW: Łukasz Czepiński, dr Mateusz Tałanda, Wojciech Pawlak oraz Adam Rytel, jak również naukowcy z Wydziału Geologii UW i Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk.

 

– W publikacji podsumowane zostały obecne prace wykopaliskowe prowadzone na terenie lasu w Kocurach, w trakcie których odkryliśmy nowe skamieniałości późnotriasowych kręgowców, w tym ryb dwudysznych, żółwi i nowego aetozaura. Nazwano go Kocurypelta silvestris, co z łaciny oznacza „leśny pancerz z Kocur”. Charakteryzuje się on nietypową budową czaszki. Aetozaury były znane z wcześniejszych wykopalisk, jednak nowa forma skamieniałości wskazuje, że grupa ta była bardziej zróżnicowana ekologicznie, niż do tej pory uznawano – mówi Łukasz Czepiński.