Naukowcy z Wydziału Biologii wraz z badaczami z Belgii oraz Niemiec zidentyfikowali nowy enzym, który pełni istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka i zwierząt. Wyniki badań zostały opublikowane na łamach czasopisma „eLife.

Enzymy stanowią jedną z najważniejszych grup związków chemicznych występujących w przyrodzie. Dzięki nim w żywych organizmach mogą zachodzić reakcje chemiczne, a bez nich niemożliwe byłoby życie na Ziemi. Do tej pory opisane zostało ponad 7500 aktywności enzymatycznych, ale wiele z nich nadal czeka na odkrycie.

 

Enzymy sieroce

Informacja o budowie enzymów zapisana jest w materiale genetycznym (DNA) w postaci genów. Jednak pomimo rozwoju nowoczesnych metod poznawania sekwencji całych genomów, nadal wiele enzymów nie posiada przypisanych w bazach danych żadnych genów. Enzymy, których geny pozostają nieznane określane są mianem sierocych. Szacuje się, że stanowią one ok. 30% wszystkich poznanych aktywności. Nad poszukiwaniem i rozwiązywaniem ich zagadek od kilku lat pracuje zespół dr. hab. Jakuba Drożaka z Wydziału Biologii UW.

 

Nowy enzym

Zespół naukowców z Wydziału Biologii UW w składzie: Sebastian Kwiatkowski, Agnieszka Seliga, dr Takao Ishikawa, dr Iwona Grabowska oraz dr Adam Jagielski, kierowany przez dr. hab. Jakuba Drożaka, we współpracy z naukowcami z Institut de Duve w Belgii oraz DeutschesKrebsforschungszentrum (DKFZ) z Niemiec, zidentyfikował gen kodujący jeden z najbardziej tajemniczych enzymów sierocych występujących u ssaków – metylotransferazę histydynową aktyny. Enzym ten został po raz pierwszy opisany w 1987 roku, ale jego tożsamość molekularna (gen) pozostawała nieodkryta aż do 2018 roku.

 

Naukowcy rozpoznali ludzki gen kodujący enzym oraz scharakteryzowali badane białko pod względem biochemicznym i fizjologicznym. Zidentyfikowana metylotransferaza jest pierwszym ssaczym przedstawicielem nowej grupy enzymów – metylotransferaz histydynowych białek, a dokonane odkrycie otwiera zupełnie nowe kierunki badawcze. Badana metylotransferaza może pełnić ważne, choć nadal nie do końca poznane funkcje w układzie mięśniowym, nerwowym, a także w rozwoju niektórych nowotworów.

 

Zespół naukowców z Wydziału Biologii UW kontynuuje badania nad metylotransferazą histydynową aktyny, a także rozwija kolejne wątki badawcze w poszukiwaniu tożsamości molekularnych kolejnych enzymów sierocych ssaków.

 

Artykuł dostępny jest na stronie czasopisma „eLife”.