„Dlaczego w Europie odnawia się autorytaryzm i czy można temu przeciwdziałać?” to pytanie, na które odpowiedzi będzie się starał udzielić prof. Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji UW. 18 grudnia odbędzie się kolejny wykład z cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”.

Rozważania nad naturą ustrojów politycznych, zagrożeniami czyhającymi na demokrację oraz możliwymi postawami wobec potencjalnej fali autorytaryzmu w Europie są zagadnieniami, które poruszone zostaną podczas trzeciego w tym roku akademickim spotkania w ramach cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”. Prelekcję wygłosi prof. Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji UW.

 

Naukowiec na co dzień pracuje w Instytucie o Państwie i Prawie. Do jego zainteresowań badawczych należy m.in. teoria i filozofia prawa. Prof. Marcin Matczak jest radcą prawnym zajmującym się prawem farmaceutycznym oraz żywnościowym. Wchodzi też w skład Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego, Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, a także Rady Programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego. Jest laureatem Nagrody Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego.

 

Wykład pt. „Dlaczego w Europie odnawia się autorytaryzm i czy można temu przeciwdziałać?” prof. Marcin Matczak wygłosi 18 grudnia o godz. 17.00 w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). Wstęp wolny.

 

To trzecie wystąpienie w ramach tegorocznego cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”. Wykłady organizowane są na UW od 2000 roku. W każdym roku akademickim jest ich osiem. Prelegentami są naukowcy, politycy, osoby związane ze światem kultury i sztuki, jak również duchowni.

 

Więcej informacji o cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”>>