Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu „Trzecia Misja Uczelni”. Wśród ponad 200 wyróżnionych projektów z całej Polski znalazły się również inicjatywy zgłoszone przez wydziały Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Dofinansowane działania dotyczą różnych obszarów tematycznych i skierowane są do różnych grup wiekowych. Jednym z nich jest przedsięwzięcie Wydziału Fizyki „Fizyka-pasja-społeczeństwo”. Inicjatywa, której budżet wynosi blisko 1,6 mln zł, składa się z dwóch głównych części: zajęć dla uczniów w wieku 10-12 i 13-19 lat oraz kursów dla pasjonatów. Aktywności przewidziane w ramach projektu będą obejmować zajęcia eksperymentalne i pogadanki dla młodzieży oraz wykłady popularnonaukowe dla miłośników fizyki wygłaszane przez najwybitniejszych naukowców.

 

­­­– Uczestnicy projektu w wieku 10-12 lat będą poznawali tajemnice światła, zjawisk cieplnych, elektrycznych i mechanicznych. Starsi, podczas warsztatów samodzielnie sprawdzą znane im ze szkoły prawa fizyki, co pozwoli nie tylko lepiej je zrozumieć, ale wzbudzi również większą ciekawość i szersze zainteresowanie fizyką – wyjaśniają autorzy projektu „Fizyka – pasja – społeczeństwo”.

 

Wśród projektów „Trzecia Misja Uczelni” nie zabraknie także oferty kursów językowych w ramach pomysłu zgłoszonego przez Wydział Neofilologii. W przedsięwzięciu o budżecie ok. 2,3 mln zł, weźmie udział szacunkowo ponad 1500 osób. Zajęcia rozwijające umiejętności językowe przeznaczone są dla seniorów, młodzieży oraz osób przygotowujących się do roli dydaktyków uczących języka technicznego, którego znajomość jest obecnie jedną z kompetencji najbardziej poszukiwanych przez pracodawców z różnych branż.

 

Nacisk na rozwijanie umiejętności przydatnych na rynku pracy stawiają także autorzy projektu „Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego”, którego budżet wynosi 5 mln złotych. Weźmie w nim udział ponad 3800 osób w różnym wieku chcących poszerzać swoją wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. W trakcie trwania programu planowana jest realizacja 8 kursów tematycznych związanych m.in. z prowadzeniem własnej firmy czy marketingiem.

 

Ważnym aspektem dofinansowanych przedsięwzięć jest ich dostępność  – w ramach projektów planowane są również zajęcia wyjazdowe dla młodzieży szkolnej spoza Warszawy lub osób starszych. Działania będą realizowane w okresie do 36 miesięcy.

 

Na liście „Trzecia Misja Uczelni” znalazło się łącznie 7 projektów zgłoszonych przez wydziały Uniwersytetu Warszawskiego:

 

  • „Fizyka – pasja – społeczeństwo”, Wydział Fizyki;
  • „Zobaczyć świat oczami geografa. Opracowanie programów kształcenia i organizacja zajęć terenowych i kameralnych dla uczniów realizujących podstawę programową z geografii w szkole podstawowej”, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
  • „Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego”, Wydział Neofilologii;
  • „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów”, Centrum Europejskie Uniwersytety Warszawskiego;
  • „Młody projektant”, Wydział Pedagogiczny;
  • „Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego”, Wydział Nauk Ekonomicznych;
  • „Uniwersytet Przyszłości – innowacyjne moduły zajęć wspierające uczniów w zakresie nauk społecznych”, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

 

„Trzecia Misja Uczelni” to program NCBR skierowany do szkół wyższych, którego celem jest finansowanie oferty zajęć rozwijających kompetencje przydatne na rynku pracy, ale także w życiu codziennym. Działania te mogą być podejmowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub jednostkami samorządu terytorialnego. Konkurs realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

W tym roku dofinansowanie uzyskało 211 projektów, a jego łączna wartość to ponad 173,2 mln zł. Z oferty przygotowanych kursów i szkoleń skorzysta co najmniej 30 tysięcy osób w całej Polsce.