Dostępna jest nowa odsłona Repozytorium Otwartych Danych (RepOD), prowadzonego przez Platformę Otwartej Nauki ICM UW. W bezpłatnym serwisie naukowcy mogą umieszczać i udostępniać dane z każdej dziedziny nauki i w dowolnym rozmiarze.

Każdy ze zbiorów danych ─ umieszczonych w RepOD ─ otrzymuje własny identyfikator DOI. Badacze mogą deponować zbiory dowolnych rozmiarów. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne zarówno dla osób udostępniających dane, jak i tych, które je pobierają.

 

Udostępniając w RepOD dane z własnych badań, naukowcy umożliwiają ich ponowne wykorzystanie i zacytowanie. Powiązanie zbiorów danych z artykułami naukowymi i monografiami może zwiększyć rozpoznawalność i cytowalność samych publikacji. Natomiast wykorzystując dane udostępnione przez innych, naukowcy zyskują dodatkowe możliwości w zakresie własnych badań.

 

Udostępnianie danych w repozytoriach, zgodnie z zasadami FAIR, jest jednym z najważniejszych elementów realizacji planów zarządzania danymi, które są wymagane przez instytucje finansujące badania na poziomie europejskim (Komisja Europejska) i krajowym (Narodowe Centrum Nauki).

 

Serwis RepOD działa od pięciu lat, został uruchomiony w ramach projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych”. Od połowy 2020 roku repozytorium korzysta ze zmodyfikowanego oprogramowania Dataverse.

 

W projekcie DRODB prowadzone są też szkolenia z zarządzania danymi badawczymi. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.drodb.icm.edu.pl. Są tam również materiały informacyjne i edukacyjne dotyczące udostępniania i wykorzystywania danych badawczych.