Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące wniosków złożonych w konkursie IDUB na zakup lub powstanie nowej infrastruktury badawczej na Uniwersytecie Warszawskim. Opinie można przesyłać do 28 grudnia.

Trwa konkurs „Wzmocnienie potencjału Core Facility na Kampusie Ochota” w ramach Działania I.4.1 programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. W naborze zakończonym 6 grudnia wpłynęło 25 zgłoszeń konkursowych. Członkowie społeczności UW mogą zapoznać się z nimi i przedstawić swoje sugestie w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia informacji o konsultacjach społecznych (od 14 grudnia).

 

Konsultacje umożliwią wnioskodawcom modyfikację zaproponowanych projektów i lepsze dostosowanie ich do potrzeb i oczekiwań społeczności akademickiej.

 

Opisy zgłoszonych projektów znajdują się na stronie programu „Inicjatywa doskonałości”. Komentarze można przesyłać bezpośrednio na adresy mailowe autorów wniosków podane w opisach projektów lub kontaktując się z kierownikiem Działania I.4.1 dr. hab. Łukaszem Dziewitem (ldziewit@biol.uw.edu.pl).

 

Konkurs IDUB

Konkurs „Wzmocnienie potencjału Core Facility na Kampusie Ochota” realizowany jest w ramach Działania I.4.1. Priorytetowego Obszaru Badawczego I „Badania dla Ziemi” programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Jego celem jest zakup lub stworzenie nowej infrastruktury badawczej (oraz wdrożenie jej do użytku) na kampusie UW na Ochocie. Konkurs dotyczy projektów o fundamentalnym znaczeniu dla kampusu i z zasady trudnych w realizacji. Możliwe dofinansowanie ze środków IDUB w ramach konkursu wynosi 5 mln zł. Więcej informacji o konkursie >>

Więcej informacji na temat programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” znajduje się na stronie programu IDUB oraz w zakładce na stronie UW.