Uniwersytet Warszawski O humanistyce cyfrowej

O humanistyce cyfrowej

Jaki wpływ mogą mieć nowoczesne technologie na badania humanistyczne i społeczne? Czy zmienią je w takim samym stopniu jak nauki ścisłe? Jak humanistyka cyfrowa rozwija się w Europie i czy jest już obecna na polskich uczelniach? Odpowiedzi na te pytania będą szukać uczestnicy I międzynarodowej konferencji humanistyki cyfrowej, która odbędzie się 27 listopada na UW.  

 

W sierpniu 2014 roku kilkanaście polskich uczelni i ośrodków naukowych powołało konsorcjum DARIAH-PL, które w przyszłości ma dołączyć do europejskiej sieci Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities – DARIAH. Koordynatorem polskiej organizacji jest Uniwersytet Warszawski.

 

Naukowcy, którzy na UW zajmują się humanistyką cyfrową, współpracują w ramach inicjatywy Digital Humanities Lab. Nowa dziedzina koncentruje się na zagadnieniach związanych z wpływem nowoczesnych technologii i narzędzi na badania i edukację w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Porusza również problematykę nowych zjawisk kulturowych i społecznych wynikających z rozwoju cywilizacji cyfrowej.

 

Podczas I międzynarodowej konferencji humanistyki cyfrowej naukowcy z Włoch i Niemiec opowiedzą o doświadczeniach związanych z rozwojem humanistyki cyfrowej i integracją środowiska zajmującego się tą dziedziną w ich krajach. Z kolei badacze z UW zaprezentują projekty naukowe świadczące o tym, że nowoczesne technologie już dziś obecne są w pracy humanistów. Opowiedzą o tym m.in. pracownicy wydziałów: Historycznego, Pedagogicznego, Polonistyki, a także Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. W dyskusji wezmą też udział przedstawiciele nauk ścisłych.

 

Konferencja organizowana jest we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Data publikacji: 20 listopada 2014
Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn
h