– Technologie cyfrowe w coraz większym stopniu wpływają na gospodarkę, a także na procesy społeczne i nasze życie codzienne. Rozumienie tego wpływu i przewidywanie skutków jest ważne i dla instytucji, i dla uczelni, i dla firm – mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW inaugurując działalność nowego uniwersyteckiego ośrodka naukowego – Digital Economy Lab (DELab), którego fundatorem jest firma Google. Uroczystość otwarcia DELab odbyła się 2 kwietnia w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, towarzyszył jej panel dyskusyjny poświęcony wyzwaniom związanym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

 

W wąskim gronie

– Wspólny projekt lidera w innowacyjnych przedsięwzięciach cyfrowych oraz najlepszego badawczego uniwersytetu w Polsce, także o uznanej pozycji w dziedzinie badań społecznych i ekonomicznych w całym regionie Europy Środkowej, jest z jednej strony czymś zupełnie naturalnym, a z drugiej strony czymś zupełnie nowym – podkreślał rektor Marcin Pałys. – Mamy do czynienia z unikalną sytuacją, w której duża korporacja światowa wspiera z prywatnych środków badania stosowane i podstawowe w dziedzinie nauk społecznych. Ten projekt pokazuje, że współpraca uczelni i korporacji w Polsce potrafi się dobrze układać – zapewniał.

 

Powstanie Digital Economy Lab to inicjatywa trzech uniwersyteckich jednostek: Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. Google przekazał Uniwersytetowi na jego powstanie grant w wysokości 1 miliona USD. UW dołączył tym samym do wąskiego grona uczelni współpracujących z firmą. Google finansuje podobne przedsięwzięcia na najlepszych światowych uniwersytetach, ufundował powstanie instytutów badawczych na Uniwersytecie Stanforda, Oksfordzkim czy Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, w Europie Środkowej to pierwsza taka inicjatywa.

 

Modelowa współpraca

 – W świece internetu liczy się pomysł, kreatywność, umiejętności, ale przede wszystkim zdolność do współpracy – mówił podczas uroczystości Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki. – Cieszę się, że globalna, znana firma, lider w przestrzeni internetu, dostrzegła nasze atuty i jest obecna na Uniwersytecie Warszawskim – podkreślał wicepremier.

 

O wadze współpracy pomiędzy nauką a gospodarką mówiła także prof. Danuta Hübner, posłanka do Parlamentu Europejskiego. – Potrzebne jest silne partnerstwo pomiędzy biznesem, uczelniami, sektorem publicznym. Rola uczelni w tym partnerstwie jest absolutnie fundamentalna. Uniwersytet daje szansę na zbudowanie pomostu miedzy doskonałością i działalnością lokalnego biznesu, daje gwarancję, że nie zaoferuje czegoś, co jest drugiej kategorii, ponieważ żeby był poważany, musi być uczelnią klasy światowej. Jest to wielka gwarancja dla małych firm – tłumaczyła prof. Hübner. – Jesteśmy w Warszawie, na uniwersytecie światowej klasy. Ale zagadnienia, o których dzisiaj mówimy, nie są jedynie przywilejem miast stołecznych i najlepszych uczelni. Uniwersytet Warszawski pokazuje nową ścieżkę dla innych – dodała.

 

Nadzieję, że inne polskie uczelnie skorzystają z wzoru Uniwersytetu Warszawskiego ma także prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – DELab to modelowy przykład nie tylko współpracy biznesu z uczelniami, ale też wykorzystania nauk społecznych do bardzo innowacyjnych zastosowań. Mam nadzieję, że inicjatywa UW będzie promieniować na inne uniwersytety, zachęci firmy do inwestowania w naukę – mówiła pani minister. – Dziękuję Uniwersytetowi, że jest tak otwarty. Jest przecież także liderem wymiany międzynarodowej. Widać, że istnieje tu instytucjonalne wsparcie dla rozmaitej współpracy, realizowania projektów, programów. To czyni UW wiodącą jednostką w Polsce – podkreślała.

 

Splot nowoczesnych technologii, społeczeństwa i gospodarki

W pierwszym okresie DELab koncentrować się będzie na dwóch zagadnieniach badawczych: „praca i umiejętności przyszłości” oraz „inteligentna gospodarka i innowacje”. – Laboratorium pomoże nam zrozumieć, jak nowoczesne technologie zmieniają społeczeństwa, ekonomię, kulturę – zapowiadał dr Nicklas Lundblad, Director Public Policy & Gov’t Relations EMEA, Google. – Poszukamy odpowiedzi na podstawowe pytania: jakie umiejętności są potrzebne, by odnieść sukces w społeczeństwie informacyjnym, jak wykorzystać rozwój technologii do tworzenia dobrobytu i miejsc pracy, czy możemy mieć pewność, że w pełni korzystamy z istniejących możliwości – wyjaśniał.

 

DELab zamierza współpracować z samorządami, innymi ośrodkami badawczymi, uczelniami, przedsiębiorcami prywatnymi i organizacjami pracodawców w Polsce i Europie. Duża część badań będzie mieć aplikacyjny charakter, ich wyniki będą wykorzystywane przy kształtowaniu polityki publicznej, a także do opracowania konkretnych rekomendacji dla biznesu, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Dostarczanie otoczeniu użytecznych wskazówek i modeli będzie jednym z podstawowych wskaźników sukcesu, które wyznaczyli sobie twórcy laboratorium. – Chcemy, aby Digital Ecocomy Lab wyrażał nową filozofię i nowe podejście Uniwersytetu Warszawskiego do współpracy z otoczeniem, do uprawiania nauki – mówiła podczas inauguracji DELab prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor UW ds. rozwoju i polityki finansowanej oraz przewodnicząca komitetu sterującego DELab. – Nowe spojrzenie, nowe podejście, konsekwentna agenda badawcza, promowanie rozwiązań, transfer wiedzy, praktykowanie przedsiębiorczości wymagają od uczelni przełamania wielu barier. Liczymy na wsparcie partnerów z różnych światów i różnych sektorów – podkreślała.  Więcej o wyzwaniach stojących przed nowym laboratorium przeczytać można w rozmowie z prof. Anną Gizą-Poleszczuk „Cyfrowe wyzwania”.

W planach laboratorium są m.in.:

  • ogłoszenie konkursu na mikrogranty dla badaczy zainteresowanych zagadnieniami wpływu nowoczesnych technologii na rozwój społeczny i gospodarczy,
  • organizacja otwartych seminariów integrujących środowisko,
  • powołanie grupy doradców strategicznych, złożonej z przedstawicieli biznesu, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, która wskazywałaby potrzeby badawcze tych sektorów,
  • przygotowanie programu wspierającego przedsiębiorczość oraz transfer wiedzy z uczelni do ich otoczenia,
  • stworzenia platformy dialogu uczelni z otoczeniem społecznym, gospodarczym.