Astrofizycy z Uniwersytetu, którzy mieli udział w odkryciu fal grawitacyjnych, otrzymali nagrody naukowe Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Polskie Towarzystwo Fizyczne co roku przyznaje nagrody za znaczące osiągnięcia w dziedzinie badań, popularyzacji i nauczania fizyki. 11 lutego wyróżnienia odebrali kolejni naukowcy.

 

Za istotny udział w badaniach prowadzących do odkrycia fal grawitacyjnych Zespołową Nagrodę PTF za 2016 rok otrzymali polscy fizycy uczestniczący w pracach grupy LIGO (LIGO Scientific Collaboration – Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory). W skład zespołu wchodzą: prof. Krzysztof Belczyński, prof. Tomasz Bulik i dr Izabela Kowalska-Leszczyńska z Obserwatorium Astronomicznego UW.

 

Najlepszą rozprawę doktorską według PTF napisał dr Tomasz Wasak z Wydziału Fizyki. Dotyczyła ona kwantowej interferometrii. W kategorii praca magisterska zwyciężył Michał Parniak-Niedojadło z Wydziału Fizyki z pracą „Czterofotonowe procesy nieliniowe w ciepłych parach rubidu jako potencjalny interfejs światło-atomy”.

 

Towarzystwo przyznało też główną Nagrodę Naukową PTF im. Wojciecha Rubinowicza (prof. Piotrowi Bożkowi z AGH), Nagrodę PTF za popularyzację fizyki i medal im. Krzysztofa Ernsta (dr Józefinie Turło, założycielce Polskiego Towarzystwa Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych) oraz nagrody dla wyróżniających się nauczycieli licealnych (Bogusławowi Lanusznemu, Pawłowi Andryszakowi) oraz Medal im. Grzegorza Białkowskiego (Ninie Tomaszewskiej).