18 listopada Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki siedemnastych edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Finansowanie badań otrzyma 75 projektów zgłoszonych przez badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego. Realizatorzy projektów o najwyższych kwotach finansowania podejmą prace nad komórkami macierzystymi.

Spośród projektów z Uniwersytetu Warszawskiego największe finansowanie w konkursie OPUS (2 730 960 zł) otrzyma projekt „Rola dwufunkcyjnych komórek macierzystych proksymalnego fałdu paznokcia w regeneracji palców”. Pracami badawczymi pokieruje dr Krzysztof Kobielak z Centrum Nowych Technologii UW.

 

W PRELUDIUM najwięcej środków na badania pod nazwą „Rola komponentów ścieżki sygnalizacyjnej WNT w aktywacji komórek macierzystych mieszka włosowego podczas cyklicznej regeneracji włosa” otrzyma mgr Paula Mazurek, również z CeNT. Tu kwota finansowania wyniesie 209 980 zł.

 

Łącznie w konkursie OPUS zostanie sfinansowanych 50 projektów naukowców z UW. Badacze bez stopnia naukowego, głównie doktoranci, zrealizują na UW 25 badań w ramach PRELUDIUM.

 

OPUS to konkurs grantowy skierowany do największej grupy pracowników nauki. Nie ma ograniczeń wiekowych lub związanych ze stopniem naukowym kierownika projektu. PRELUDIUM przeznaczone jest dla badaczy, którzy nie posiadają jeszcze stopnia doktora. W obu konkursach wnioski były rozpatrywane w trzech grupach paneli dziedzinowych: 1) nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, 2) nauki o życiu, 3) nauki ścisłe i techniczne.

 

W ramach 17. edycji konkursu OPUS do NCN wpłynęło 2051 wniosków, a 308 rozpatrzono pozytywnie. W 17. turze PRELUDIUM zgłoszono 1094 projektów, z czego 212 otrzyma finansowanie. Najwięcej nagrodzonych wniosków (193) należy do dziedziny nauk ścisłych i technicznych. Uniwersytet Warszawski jest uczelnią z największą liczbą grantów (75) w 17. edycjach OPUSa i PRELUDIUM.

 

Lista rankingowa konkursów dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Nauki.