Dr Dorota Skowron, dr Jan Skowron i dr Przemysław Mróz to członkowie zespołu z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, który w ramach projektu „The Optical Gravitational Lensing Experiment” (OGLE) zaprezentował w 2019 roku na łamach „Science” unikatową, trójwymiarową mapę Drogi Mlecznej. Polska Akademia Umiejętności wyróżniła badaczy Nagrodą Naukową im. Mikołaja Kopernika.

Mapa Galaktyki zespołu „The Optical Gravitational Lensing Experiment” (OGLE) zaprezentowana w sierpniu 2019 roku na łamach czasopisma „Science” powstała na podstawie danych dotyczących ponad 2400 cefeid. Większość z nich to obiekty odkryte dzięki obserwacjom prowadzonym w ramach projektu OGLE, w Obserwatorium Las Campanas w Chile.

 

– Projekt OGLE to jeden z największych na świecie przeglądów fotometrycznych nieba, obserwuje regularnie ponad dwa miliardy gwiazd. Kolekcje różnorodnych typów gwiazd zmiennych, w tym cefeid z Galaktyki i sąsiednich Obłoków Magellana, należą do największych we współczesnej astrofizyce i są podstawą do różnorodnych badań Wszechświata – wyjaśniał prof. Andrzej Udalski, kierownik projektu OGLE.

 

Unikatowa, trójwymiarowa mapa Drogi Mlecznej przedstawia precyzyjny obraz naszej Galaktyki i dostarcza wielu nowych informacji dotyczących budowy i historii systemu gwiazdowego, w którym mieszkamy.

 

O trójwymiarowej mapie naszej Galaktyki, zaprezentowanej na łamach „Science” przez badaczy z Obserwatorium Astronomicznego UW, można przeczytać tutaj:

Droga Mleczna w trzech wymiarach >>

Członkami zespołu, który przygotował to opracowanie, było troje naukowców z Obserwatorium Astronomicznego UW: dr Dorota Skowron, dr Jan Skowron oraz dr Przemysław Mróz (wówczas doktorant, obecnie odbywający staż podoktorski w California Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych).

Ich osiągnięcia, związane z przełomowymi badaniami struktury Drogi Mlecznej i zaprezentowaniem jej unikatowej, trójwymiarowej mapy pokazującej rzeczywiste rozmieszczenie młodej populacji gwiazdowej w Galaktyce, zostały docenione przez Polską Akademię Umiejętności, której Rada podjęła uchwałę o przyznaniu badaczom Nagrody Naukowej im. Mikołaja Kopernika 2020 w dziedzinie astronomii.

Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika ma niemal 150-letnią tradycję – jej początki sięgają 1873 roku, gdy – z okazji 400. rocznicy urodzin polskiego astronoma – Gmina Kraków powołała Fundację im. Mikołaja Kopernika. W 1993 roku wznowiono przyznawanie nagrody. Od 1995 roku Polska Akademia Umiejętności co pięć lat wyróżnia nią naukowców za ich osiągnięcia w zakresie astronomii, ekonomii, filologii klasycznej, filozofii przyrody, kosmologii i astrofizyki, matematyki, medycyny, nauk o Ziemi oraz prawa.

 

Więcej informacji na temat Nagrody Naukowej im. Mikołaja Kopernika znajduje się na stronie PAU >>