Od 2006 roku Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” przyznaje nagrody osobom i instytucjom, które popularyzują wiedzę o Polsce i języku polskim za granicą. W tym roku nagrodę główną otrzymała Biblioteka Polska w Paryżu, a wyróżnienia – dr David Kolbaia oraz Polish Studies Center Indiana University Bloomington.

Po raz dwunasty Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” uhonorowało popularyzatorów polszczyzny i wiedzy o Polsce, którzy na co dzień pracują za granicą. Nagroda jest przyznawana badaczom i instytucjom za wybitne osiągnięcia w krzewieniu języka polskiego oraz wiedzy o polskiej kulturze i historii na świecie. Laureaci otrzymują statuetkę wykonaną z brązu i pamiątkowy dyplom.

 

– To nagroda przyznawana nie przez sam Uniwersytet Warszawski, lecz przez grono instytucji związanych z językiem polskim, polską kulturą i dziedzictwem narodowym. Dotychczasowi laureaci to zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy, a także instytucje, które zajmują się upowszechnianiem wiedzy o Polsce. Nagrody Polonicum są wyrazem wdzięczności za działalność, która wymaga wiele pracy, ale daje naprawdę wspaniałe rezultaty – mówił podczas uroczystości prof. Marcin Pałys, rektor UW.

 

– Nagroda i wyróżnienia wynikają wprost z misji Polonicum, którą jest szerzenie znajomości wiedzy o polszczyźnie, literaturze i kulturze polskiej poza obszarem naszego kraju. Ma ona charakter honoryfikatywny, ponieważ oddaje honor niestrudzonym propagatorom sprawy polskiej w świecie – podkreślał prof. Zbigniew Greń, dziekan Wydziału Polonistyki UW. – Winniśmy nieustającą wdzięczność wszystkim, którzy w świecie szerzą o nas dobre wieści, uczą języka polskiego, propagują polską kulturę.

 

W tym roku nagrodą główną uhonorowano Bibliotekę Polską w Paryżu, która została założona w 1838 roku przez członków Wielkiej Emigracji, m.in. Adama Jerzego Czartoryskiego i Juliana Ursyna Niemcewicza, aby gromadzić książki, archiwa i pamiątki narodowe. Jej księgozbiór liczy ponad 200 tysięcy woluminów, w tym rękopisy, mapy, atlasy i ryciny powstałe od XVI do XX wieku. Biblioteka jest najstarszą instytucją polską poza granicami kraju. W imieniu pracowników biblioteki nagrodę odebrał prof. Marek Tomaszewski.

 

Przyznane zostały również dwa wyróżnienia. Otrzymali je dr David Kolbaia oraz Polish Studies Center Indiana University Bloomington.

 

Dr Kolbaia pracuje w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, jest kierownikiem Stacji Kaukaskiej UW w Tbilisi oraz popularyzatorem wiedzy o języku i kulturze polskiej w Gruzji. Odnalazł zaginione tłumaczenie „Pana Tadeusza” na język gruziński. Przekład powstał w 1955 roku, jego autorem jest Witali Ugrechelidze, gruziński wojskowy, który mieszkał w Polsce od 1922 roku i w czasie II wojny światowej walczył w szeregach polskiej armii. Dr Kolbaia uzupełnił przekład, uwspółcześnił go, opatrzył komentarzem krytycznym i przygotował do druku.

 

Polish Studies Center działa na Indiana University Bloomington od 40 lat. Centrum propaguje wiedzę o polskiej literaturze, sztuce, muzyce, historii i społeczeństwie. To instytucja, która łączy działalność naukową z promocją polskiej kultury. Wyróżnienie dla Polish Studies Center odebrała dyrektor Centrum prof. Joanna Niżyńska.

 

Uroczystość odbyła się 20 listopada.