32 projekty naukowe kierowane przez badaczy z UW zostały dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki. 31 lipca ogłoszono wyniki konkursów ETIUDA 7, SONATINA 3 oraz UWERTURA 3. Na stypendia, projekty i staże naukowe dla młodych naukowców łącznie przeznaczono niemal 54,5 mln złotych. Rozstrzygnięto też konkurs konsorcjum QuantERA, w ramach którego wyłoniono dwa projekty z udziałem naukowców z UW.

W siódmej edycji konkursu ETIUDA oraz trzecich odsłonach konkursów SONATINA i UWERTURA oceniono 592 wnioski o finansowanie badań naukowych. Eksperci z Narodowego Centrum Nauki przyznali środki na realizację 214 projektów, w tym 32 z Uniwersytetu Warszawskiego. Łącznie otrzymają one prawie 54,5 mln złotych.

 

ETIUDA jest przeznaczona dla osób, które przygotowują rozprawy doktorskie. Oprócz comiesięcznego wsparcia w wysokości 4,5 tys. złotych każdy z laureatów odbędzie też staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. W siódmej edycji konkursu nagrodzono 27 doktorantów z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy otrzymają prawie 3,2 mln zł dofinansowania. Najwyższe dotyczą projektów pt. „Czas psychologiczny a funkcjonowanie poznawcze” pod kierownictwem Joanny Dagmary Witowskiej z Wydziału Psychologii oraz ”Zastosowania rentgenowskiej analizy strukturalnej i metod krystalografii kwantowej w badaniach kryształów związków o potencjale farmaceutycznym” pod kierownictwem Moniki Anny Wanat z Wydziału Chemii.

 

Równocześnie opublikowano listy rankingowe w ramach konkursu SONATINA 3. Grupa 50 młodych badaczy, posiadających stopień doktora nie dłużej 3 lata, otrzyma finansowe wsparcie swoich prac na łączną kwotę ponad 35,6 mln złotych. W ramach grantu finansowane jest pełnoetatowe zatrudnienie laureata w polskiej jednostce naukowej, realizacja projektu badawczego oraz trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym.

 

Wśród zwycięskich projektów znalazły się cztery realizowane na UW. Są to:

  • „W poszukiwaniu autentyczności. Badania problematycznych relacji między filmowcami z Ameryki Łacińskiej a europejskimi funduszami filmowymi” pod kierownictwem dr. Bolesława Janusza Racięskiego z Wydziału „Artes Liberales”;
  • „Mowa ideologiczna: semantyka i pragmatyka wyrażeń kontrowersyjnych i uprzedzeniowych” pod kierownictwem dr. Leopolda Miłosza Hessa z Wydziału Filozofii i Socjologii;
  • „Badanie kwantowych właściwości defektów punktowych i ich kompleksów w azotkach III-V do zastosowań w nanofotonice i kwantowym przetwarzaniu informacji” pod kierownictwem dr. inż. Kamila Marka Czeleja z Wydziału Fizyki;
  • „Niejednorodne rozkłady pól we wczesnym Wszechświecie: pod kierownictwem dr. Tomasza Szymona Krajewskiego z Wydziału Fizyki.

Projekty z UW otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę ponad 2,3 mln złotych.

 

UWERTURA  to konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). W tym roku zakwalifikowało się na nie pięcioro naukowców. Jednym z nich jest dr Agnieszka Ewa Brylak z Wydziału Neofilologii UW. Tytuł zgłoszonego przez nią projektu to „Czym jest teotl? Wieloaspektowa analiza kluczowej kategorii religijnej w przedhiszpańskim środkowym Meksyku”. Na jego realizację na Uniwersytecie w Mediolanie otrzymała 66 640 złotych dofinansowania.

 

Rozstrzygnięto również drugi konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych, organizowanym przez konsorcjum QuantERA, koordynowane przez NCN. Wyłoniono dwanaście projektów, z czego dwa koordynowane są przez naukowców z UW:

  • C’MON-QSENS! Sensory kwantowe monitorowane w czasie ciągłym: Inteligentne narzędzia i ich zastosowania z udziałem dr Jana Kołodyńskiego z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (we współpracy z zespołami z Danii, Hiszpanii, Izraela, Szwecji i Wielkiej Brytanii);
  • Informacja i komunikacja kwantowa z wykorzystaniem kodowania wielowymiarowego z udziałem dr Michała Karpińskiego z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (we współpracy z zespołami z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch).

 

Pełne listy rankingowe znajdują się na stronie NCN.