MOST to program wymiany studentów i doktorantów, umożliwiający semestralny lub roczny pobyt na uczelni innej niż macierzysta. Kandydaci mogą wybierać spośród dwudziestu polskich uniwersytetów. Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 rozpoczęła się 31 października.

Uczestnicy MOST-u realizują część programu studiów poza swoją uczelnią, co umożliwia im nawiązanie kontaktu z szerszym gronem specjalistów, korzystanie z księgozbioru innej jednostki oraz rozwój kompetencji miękkich. Udział w programie jest bezpłatny.

 

Z wymiany mogą skorzystać studenci nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru studiów na studiach II stopnia, a także doktoranci po ukończeniu pierwszego roku kształcenia w szkole doktorskiej.

 

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 trwa do 30 listopada i odbywa się za pośrednictwem systemu IRK MOST.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej programu MOST >>