Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprasza do udziału w badaniu dotyczącym potrzeb informacyjnych i motywów mobilności młodych naukowców. Ankieta skierowana jest nie tylko do pracowników naukowych, lecz także studentów i doktorantów prowadzących badania.

 

Badanie ma pomóc udzielić odpowiedzi na pytania, dlaczego młodzi naukowcy, doktoranci i studenci wyjeżdżają na zagraniczne pobyty badawcze oraz jakich informacji potrzebują w tym celu. Wyniki ankiet poznamy na początku 2019 roku.

Ankieta DAAD

dostępna jest do 15 czerwca pod adresem: www.prognos.com/mobility/DAAD.