Prof. Renata Bilewicz z Wydziału Chemii i jej zespół opracowują nośnik do podawania leków przeciwnowotworowych, który zmniejszy skutki uboczne u chorych.

Doksorubicyna to lek przeciwnowotworowy należący do cytostatyków, który wchodzi w reakcję z komórką chorobową i niszczy ją, nie pozwalając się jej dzielić. Przy okazji niszczy też zdrowe komórki, w wyniku reakcji prowadzących do tworzenia bardzo szkodliwych rodników tlenowych atakujących organizm ludzki.

 

Prof. Renata Bilewicz z zespołem chemików z UW oraz Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej pracuje nad lipidową nanostrukturą. – Jest to tak zwany kubosom, który może przenosić dużą ilość leku, ale ograniczy skutki uboczne przyjmowania doksorubicyny u chorych np. na białaczkę, chłoniaka, raka sutka, płuca, pęcherza, jajnika czy tarczycy – tłumaczy prof. Renata Bilewicz. Nanostruktura pomoże dostarczyć lek precyzyjnie do chorej komórki, dzięki czemu pacjenci nie będą doświadczać niedogodności.

 

Na opracowanie nowego nośnika prof. Renata Bilewicz otrzymała grant Synergia ze Szwajcarskiej Narodowej Fundacji Nauki (Swiss National Science Foundation). Praca nosi tytuł “Design, synthesis and characterization of lipidic nanomaterials for biomedical and biosensing applications”. Grupa prof. Renaty Bilewicz współpracuje z grupą prof. Ehuda M. Landaua z Uniwersytetu w Zurychu oraz grupą prof. Raffaele Mezzengi z Politechniki Federalnej w Zurychu (ETH Zürich). Badania trwają od 2015 do 2017 roku. Kwota przyznana przez fundację stronie polskiej wynosi 380 tys. franków (ok. 1,5 mln zł).

 

– Ponadto, prof. Renata Bilewicz jest kierownikiem innego grantu szwajcarskiego, który właśnie się kończy. Jest to wspólny projekt badawczy pod tytułem „Projektowanie lipidowych mezofaz ciekłokrystalicznych jako nowych funkcjonalnych nanomateriałów dla bioenergetyki i bioczujników” ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego realizowany we współpracy z grupą prof. Landaua oraz grupą prof. Jerzego Rogalskiego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Projekt zakończy się w tym miesiącu – opisuje dr Dorota Matyszewska z zespołu badawczego prof. Bilewicz, wykładowca na Wydziale Chemii.