Izraelsko-amerykański ekonomista profesor Elhanan Helpman został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystość odbyła się 8 czerwca.

Profesor Elhanan Helpman jest jednym z najwybitniejszych ekonomistów na świecie zajmujących się problematyką handlu międzynarodowego i wzrostu gospodarczego. Związany jest z Uniwersytetem Tel Avivu i Uniwersytetem Harvarda

 

– Czuję się niezmiernie zaszczycony, że otrzymuję tytuł doktora honoris causa UW – znakomitej 200-letniej instytucji, która jest najważniejszym centrum badań i nauki w Polsce. Dla mnie osobiście bycie uhonorowanym w ten sposób jest szczególnie znaczące, ponieważ spędziłem pierwsze 11 lat mojego życia w Polsce. To wydarzenie jest dla mnie w pewnym sensie powrotem do domu – powiedział podczas uroczystości prof. Elhan Helpman.

 

Laudację wygłosił prof. Andrzej Cieślik z Wydziału Nauk Ekonomicznych. Mówił m.in. o osiągnięciach i karierze naukowej prof. Elhana Helpmana. Na zakończenie dodał: – Zawsze podziwiałem profesora Helpmana nie tylko z powodu jego naukowych osiągnięć, ale także miałem wielki szacunek dla jego osoby. Profesor jest wzorem badacza. Mam nadzieję, że przyszłe pokolenia ekonomistów, uczonych będą także podzielały moją opinię.

 

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych prof. Jan Michałek podkreślił naukowy autorytet prof. Helpmana, wyliczając pięć jego najważniejszych publikacji oraz podając liczbę cytowań. – W maju 2016 roku wyszukiwarka Google Scholar wskazała ponad 82 tysiące cytowań i odniesień do prac uczonego. Warto również podkreślić, że najlepsi ekonomiści, według rankingu Ideas Repec, pochodzą z Uniwersytetu Harvarda, jak profesor Helpman – dodał dziekan WNE UW.

 

Wyróżniony badacz jest autorem i współautorem 18 książek i ponad 150 artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych. Profesor jest twórcą wielu zasad i modeli nowej teorii handlu. Oryginalnym wkładem profesora do światowej ekonomii stało się połączenie rozważań nad nową teorią handlu z nowymi modelami wzrostu gospodarczego opartymi na roli endogenicznych czynników zmian.

 

Profesor Elhanan Helpman ma także wiele zasług w dziedzinie życia publicznego. Pełnił ważne funkcje w instytucjach publicznych Izraela, m.in. jako członek Advisory Board of the Bank of Izrael, the Council for National Planning czy National Council for Research and Development rządu Izraela. Ponadto, był zaangażowany w odbudowę polsko-izraelskich stosunków dyplomatycznych i gospodarczych oraz transformację polskiej gospodarki w latach 90. XX wieku.