Rozpoczęła się rekrutacja na studia. Zapisy na studia I stopnia i jednolite magisterskie potrwają do 8 lipca. W katalogu kierunków są trzy nowości, w tym studia kończące się dyplomem inżynierskim.

Zapisy na studia odbywają się wyłącznie przez internet. Kandydaci na stronie irk.uw.edu.pl, znajdą katalog ponad 120 kierunków humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych. Na studia I stopnia i jednolite magisterskie pod uwagę brane są wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych (język polski, matematyka i język obcy) oraz – w zależności od wymogów przewidzianych na poszczególne kierunki – z maksymalnie dwóch przedmiotów dodatkowych.

 

Więcej o zasadach rekrutacji

 

Nowe kierunki

Od października na Uniwersytecie Warszawskim będą prowadzone studia na trzech nowych kierunkach. Dwa z nich to propozycje studiów pierwszego stopnia, a jeden to studia drugiego stopnia. Ich twórcy położyli nacisk na zajęcia w laboratoriach, praktyki zawodowe i pracę przy przedsięwzięciach badawczych.

 

W tym roku po raz pierwszy zostanie uruchomiona rekrutacja na:

 

Więcej informacji o nowych kierunkach i specjalnościach

 

Statystyki

W ubiegłorocznej rekrutacji (na rok akademicki 2015/2016) wzięło udział 33 716 osób, które dokonały 58 883 rejestracji. Zdecydowaną większość stanowili kandydaci, którzy do egzaminów maturalnych przystąpili w roku 2015 (70,40%).

 

Najbardziej popularnym kierunkiem pod względem liczby chętnych na jedno miejsce było dziennikarstwo i medioznawstwo (public relations i marketing medialny). O jedno miejsce starało się tam 26 osób. W czołówce najchętniej wybieranych przez kandydatów kierunków znalazły się też kierunki orientalistyczne (japonistyka, sinologia), na których są niewielkie limity przyjęć.

 

Statystyki z poprzednich lat dostępne są na stronie Biura ds. Rekrutacji