14 osób z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców, wśród nich jest dziewięcioro badaczy ze stopniem doktora i pięcioro doktorantów. Laureaci z UW reprezentują nauki humanistyczne, społeczne oraz ścisłe i przyrodnicze.

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców otrzymują badacze, którzy posiadają wyróżniające się osiągnięcia naukowe, np. publikacje w prestiżowych czasopismach lub prowadzą innowacyjne badania. Tegoroczne stypendia zostały przyznane w każdej z 47 dyscyplin.

 

W 2022 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki wyróżniło 215 młodych naukowców, w tym 37 doktorantów. Stypendia będą wypłacane przez 3 lata, a ich miesięczna wysokość wynosi 5390 zł.

Laureaci stypendium dla wybitnych młodych naukowców z UW

Badacze ze stopniem doktora

 • dr Adam Andrzejewski – filozofia
 • dr Aleksander Grebieniow – nauki prawne
 • dr Adam Karczmarz – informatyka
 • dr Łukasz Krzyżanowski – historia
 • dr Michał Lesiuk – nauki chemiczne
 • dr Jarosław Paszek – informatyka
 • dr Dorota Pietrzkiewicz – nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • dr Maja Sawicka – nauki socjologiczne
 • dr Agata Zborowska – nauki o kulturze i religii

 

Doktoranci

 • Przemysław Brzuszczak – nauki o polityce i administracji
 • Jan Kwapisz – nauki fizyczne
 • Dominik Łukowiak – nauki prawne
 • Radosław Piast – nauki biologiczne
 • Agnieszka Sobolewska – literaturoznawstwo

Pełna lista stypendystów dostępna jest na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.