Publikacja przygotowana pod redakcją dr. hab. Marcina Solarza, prof. UW z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych zajęła trzecie miejsce w kategorii atlasów podczas 29. edycji International Cartographic Conference w Tokio. „Geograficzno-polityczny atlas Polski” był częścią międzynarodowej wystawy prezentującej prace kartograficzne z całego świata.

International Cartographic Conference (ICC) to cykliczne wydarzenie, podczas którego przedstawiane są najnowsze osiągnięcia w dziedzinie kartografii uwzględniające m.in. zastosowanie nowoczesnych technologii oraz funkcjonalność map. W tym roku konferencja miała miejsce w japońskim National Museum of Emerging Science and Innovation.

 

W programie odbywającego się w dniach 15-20 lipca wydarzenia znalazły się sesje panelowe, warsztaty i debaty, a także międzynarodowa wystawa poświęcona publikacjom kartograficznym. W tokijskim Telecom Center Building zaprezentowano prace z ponad 30 państw i regionów świata. Podzielono je na siedem kategorii: mapy, wykresy, atlasy, produkty cyfrowe, usługi cyfrowe, edukacyjne produkty kartograficzne, inne produkty kartograficzne (z uwzględnieniem globusów oraz map dotykowych).

 

Polskę reprezentowało dziesięć publikacji. Wśród nich znalazł się „Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym” pod redakcją dr. hab. Marcina Wojciecha Solarza, prof. UW z WGiSR UW. Praca została wyróżniona przez jury International Cartographic Association, które przyznało jej trzecie miejsce w kategorii atlasów.

 

W publikacji przedstawiono geopolityczną i gospodarczą pozycję Polski na tle pozostałych państw Europy i świata, jak również dane dotyczące ekonomii i społeczeństwa polskiego. Informacje o Polsce ujęto na około pół tysiąca kolorowych map.

 

Atlas dostarcza wiedzy o Polsce, zmianach granic jej terytorium, ale też ewolucji systemów politycznych w kraju, jego przynależności do organizacji międzynarodowych, pozycji w regionie, kulturze, sytuacji ekonomiczno-zawodowej czy wyznaniu mieszkańców. Znaleźć tu można dodatkowo polsko-angielski słowniczek nazw geograficznych i polskich partii politycznych. – W 2015 roku Narodowe Centrum Nauki przyznało środki na realizację atlasu. Wprawdzie od samego początku tematycznie był on szeroko zakrojony, ale z czasem stał się „projektem totalnym”. Stąd z zaplanowanych 150 rozrósł się do około pół tysiąca map pokazujących zmiany granic, politykę zagraniczną i historyczną, dylematy i koncepcje geopolityczne, problemy bezpieczeństwa, Polskę w różnych kontekstach międzynarodowych, polską soft power, geografię wyborczą, zmiany nazewnictwa w przestrzeni publicznej, kwestie ustrojowe i społeczno-gospodarcze, procesy demograficzne, mniejszości w Polsce i Polaków za granicą – mówi dr hab. Marcin Solarz, prof. UW.

 

 

Katalog wszystkich prac zaprezentowanych podczas International Cartographic Exhibition 2019 w Tokio znajduje się tutaj >>.