20 maja rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Z. Nowak uhonorował Medalem UW dr. Mohameda Faraja Mohameda Alfaloosa, dyrektora Departamentu Starożytności Państwa Libia w Trypolisie. Wyróżnienie przyznano za podtrzymywanie wieloletniej współpracy archeologicznej między środowiskiem naukowców libijskich i polskich, w tym tych z Uniwersytetu Warszawskiego.

W maju Uniwersytet Warszawski gościł delegację Departamentu Starożytności Państwa Libia w Trypolisie. Wizyta miała związek ze wznowieniem – po trzynastu latach przerwy wymuszonej wybuchem wojny domowej w Libii – wykopalisk prowadzonych przez UW w Ptolemais.

 

– W imieniu całej społeczności Uniwersytetu Warszawskiego chciałbym Pana uhonorować Medalem UW, który został jednomyślnie przyznany za wszystko, co Pan robi dla podtrzymywania współpracy libijsko-uniwersytecko-polskiej. Jesteśmy dumni z tak znakomitego partnera. Drzwi naszej uczelni są otwarte dla libijskich studentów, doktorantów i pracowników – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, wręczając uniwersyteckie odznaczenie dyrektorowi Departamentu dr. Mohamedowi Farajowi Mohamedowi Alfaloosowi.

 

Dr Mohamed Faraj Mohamed Alfaloos od początku obecności Uniwersytetu Warszawskiego w Libii (2001) wielokrotnie wspierał uczelnię pod względem administracyjnym, umożliwiając realizację kolejnych sezonów wykopaliskowych w terenie. W 2022 roku, stojąc na czele Departamentu Starożytności Państwa Libia w Trypolisie, wystąpił z inicjatywą powrotu archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego na prestiżowe stanowisko w Ptolemais i odnowił koncesję wykopaliskową.

 

– To dla mnie ogromny zaszczyt być odznaczonym Medalem UW. Bardzo się cieszymy z rozpoczętych w 2001 roku badań archeologicznych w Libii. Jesteśmy dumni z tego, że tak ważna instytucja jak Uniwersytet Warszawski prowadzi wykopaliska w naszym państwie. Osiągnięcia UW motywują nas do dalszej współpracy z Uniwersytetem – powiedział dr Alfaloos.

 

W uroczystości udział wzięli również: Mohamed Hashem, dyrektor biura Libijskiego Departamentu Starożytności w Tokrze, Faraj Tahir, dyrektor biura Libijskiego Departamentu Starożytności w Ptolemais, prof. Arkadiusz Sołtysiak, prodziekan Wydziału Archeologii UW ds. badań i rozwoju, dr Piotr Jaworski, kierownik badań Uniwersytetu Warszawskiego w Ptolemais, dr George Yacoub, arabista i archeolog, członek Misji Ptolemais, Amer Karema, I sekretarz Ambasady Państwa Libia, Szamani Yacoub, arabistka i tłumaczka, oraz dr Miron Bogacki z Wydziału Archeologii UW.

Ptolemais

Ptolemais to jedno z największych starożytnych miast greckich, założone przez rządzących Cyrenajką egipskich królów z dynastii Ptolemeuszów w III wieku p.n.e. i istniejące aż do podboju arabskiego w VII wieku n.e. W okresie późnego antyku zyskało rangę stolicy rzymskiej prowincji. Ptolemais jest jednocześnie miastem, którego nie objęła współczesna zabudowa. Umożliwia to archeologom badanie różnych aspektów funkcjonowania starożytnego miasta i życia jego mieszkańców z wykorzystaniem wielu metod naukowych.

 

Badania archeologiczne w Ptolemais, zapoczątkowane przez prof. Tomasza Mikockiego (1954–2007) i prowadzone w latach 2001–2010, przyczyniły się do licznych odkryć znanych na arenie międzynarodowej, m.in. odkrycia Domu Leukaktiosa – prywatnej rezydencji z okresu rzymskiego, bogato dekorowanej mozaikami i malowidłami ściennymi.

 

Więcej informacji o badaniach na tym stanowisku znajduje się na stronie Polskiej Misji Archeologicznej w Ptolemais >>