Uniwersytet Warszawski jest najlepszą uczelnią nieekonomiczną w kraju według najnowszego rankingu studiów ekonomicznych dziennika „Rzeczpospolita”. Wśród uczelni o profilu ekonomicznym na pierwszym miejscu uplasowała się Szkoła Główna Handlowa.

Kierunki związane z ekonomią, które są oferowane przez Uniwersytet Warszawski na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Wydziale Zarządzania, zostały uznane za najlepsze w Polsce wśród uczelni nieekonomicznych. Drugie miejsce zajęła Politechnika Gdańska, a trzecie Uniwersytet Łódzki.

 

Autorzy zestawienia wzięli pod uwagę dane dotyczące kariery absolwentów, jakości nauczania, potencjału naukowego i umiędzynarodowienia.

 

W tegorocznej edycji rankingu nie oceniano wydziałów, jak w przypadku ubiegłych lat, a uczelnie. Związane jest to z zapisami wprowadzonymi przez nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które mówią o tym, że kierunki studiów przypisane są do szkół wyższych.

 

Gazeta zebrała dane z m.in. Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego, zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on oraz ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych ELA.

 

Przedstawiciele najlepszych szkół wyższych podczas uroczystości w redakcji „Rzeczpospolitej” odebrali pamiątkowe dyplomy i wzięli udział w debacie o przyszłości edukacji ekonomicznej w Polsce. UW reprezentowała dr hab. Katarzyna Kopczewska, prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych.

 

Więcej informacji